Nợ tiền đất gần 300 tỷ: Limitless World Việt Nam đứng đầu danh sách bị Quảng Ninh 'bêu tên'

Trong 44 doanh nghiệp đang nợ các khoản thu từ đất, Công ty TNHH Limitless World (Việt Nam) đứng đầu với số nợ tới 294,5 tỷ đồng.

Cục Thuế Quảng Ninh vừa công khai thông tin người nộp thuế còn tiền thuế nợ đã quá hạn nộp phải cưỡng chế theo quy định đến thời điểm 31/8/2023 với 611 doanh nghiệp. Trong đó, có 567 doanh nghiệp nợ các khoản về thuế, phí; 44 doanh nghiệp nợ các khoản tiền liên quan đến đất.

Nợ tiền đất gần 300 tỷ: Limitless World Việt Nam đứng đầu danh sách bị Quảng Ninh 'bêu tên' - Ảnh 1

Danh sách 44 doanh nghiệp đang nợ các khoản thu từ đất bị công khai gồm có: Công ty TNHH Limitless World (Việt Nam) đứng đầu với số nợ tới 294,5 tỷ đồng. Tiếp theo là Công ty TNHH MTV Việt Mỹ - Hạ Long nợ 252,8 tỷ đồng; tiếp theo là Công ty cổ phần Đầu tư và Khách sạn My Way Hạ Long nợ 118,9 tỷ đồng; Công ty cổ phần Kim Long nợ 92,3 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Cái Lân nọ 50,7 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại 188 nợ 25,5 tỷ đồng; Công ty cổ phần Thống nhất 508 nợ 23 tỷ đồng…

Trong danh sách 567 doanh nghiệp nợ các khoản về thuế, phí có Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận nợ 85,2 tỷ đồng; Công ty cổ phẩn Thống nhất 508 nợ 82,2 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Cái Lân nợ 60,5 tỷ đồng; Công ty cổ phần Tập đoàn Hạ Long nợ 36,3 tỷ đồng; Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư phát triển Công nghiệp TTP nợ 30,2 tỷ đồng; Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Hồng Nguyên nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài nợ 27,2 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Long Vân nợ 26,9 tỷ đồng; Công ty TNHH 1 TV Bóng đá Quảng Ninh nợ 25,3 tỷ đồng; Liên hiệp khoa học công nghệ tài nguyên khoáng sản môi trường và năng lượng nợ 25,9 tỷ đồng; Công ty cổ phần Khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long nợ thuế 18,7 tỷ đồng; Công ty cổ phần Vinh Cơ Evergreen nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài nợ 12,5 tỷ đồng; Công ty cổ phần Hợp tác thương mại Asean nợ 10,9 tỷ đồng…

Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã áp dụng thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đang bị cưỡng chế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế kể từ tháng 11/2022.

Hiện Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục rà soát, tăng cường việc áp dụng thông báo tạm hoãn xuất cảnh nhằm gắn trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp với quyền lợi của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước thì người đại diện theo pháp luật cần phải bị giới hạn quyền lợi, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nợ thuế sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế.

Căn cứ khoản 2 Điều 59 Luật Quản lý thuế 2019 quy định mức tính tiền chậm nộp tiền thuế và thời gian tính tiền chậm nộp như sau:

Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế
...
2. Mức tính tiền chậm nộp và thời gian tính tiền chậm nộp được quy định như sau:
a) Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp;
b) Thời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp quy định tại khoản 1 Điều này đến ngày liền kề trước ngày số tiền nợ thuế, tiền thu hồi hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ấn định, tiền thuế chậm chuyển đã nộp vào ngân sách nhà nước.
Như vậy, tiền chậm nộp của 1 ngày được tính bằng công thức: Mức tính tiền chậm nộp = 0,03% x Số tiền thuế chậm nộp.

Hà Thạch

Theo VietnamFinance