Nửa năm 2022, PV GAS đạt 8.677 tỷ đồng lợi nhuận

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa công bố lợi nhuận trước thuế ước tính trong 6 tháng đầu năm nay đạt 8.676,7 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2021.

Ngày 21/6/2022, PV GAS tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.  
Ngày 21/6/2022, PV GAS tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.  

Trong 6 tháng đầu năm 2022, bên cạnh thuận lợi do giá dầu, giá CP (giá bán khí hóa lỏng LPG trên thị trường trong nước được xác lập trên cơ sở giá thế giới - giá hợp đồng) của LPG tăng, PV GAS triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh với nhiều thách thức. Đó là tác động địa chính trị từ xung đột Nga - Ukraine, cùng với chính sách phòng chống dịch Covid -19 nghiêm ngặt của Trung Quốc gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, tiếp tục ảnh hưởng đến cung - cầu năng lượng và làm giá cả hàng hóa, nguyên, nhiên vật liệu tăng cao. Huy động khí cho sản xuất điện thấp hơn so với cùng kỳ năm trước và kế hoạch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) giao. Các công tác liên quan đến phát triển các dự án mới, phê duyệt cước phí gặp nhiều khó khăn …

Với việc lường trước những khó khăn, tận dụng cơ hội từ giá dầu/giá LPG tăng, tập thể Ban Lãnh đạo PV GAS triển khai mạnh mẽ, kiểm soát, bám sát kế hoạch, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng từ các yếu tố bất lợi, đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, PV GAS đã sản xuất và cung cấp 1.016 ngàn tấn LPG (xuất khẩu và kinh doanh quốc tế 260,9 ngàn tấn),  vượt 23% kế hoạch 6 tháng và bằng 99% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm khoảng 70% thị phần bán buôn cả nước. Sản xuất và cung cấp 57 ngàn tấn condensate, vượt 67% kế hoạch 6 tháng, tăng 85% so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng khí tiếp nhận, sản xuất/cung cấp khí khô không hoàn thành kế hoạch do nhu cầu huy động khí cho sản xuất điện thấp hơn so với kế hoạch.

Các chỉ tiêu tài chính trong 6 tháng đầu năm 2022 của PV GAS vượt kế hoạch 34 - 87%, tăng 8 - 59% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu đạt 54.561 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch 6 tháng và tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 8.677 tỷ đồng, vượt 87% kế hoạch 6 tháng và tăng 56% so với cùng kỳ năm 2021. Nộp ngân sách đạt 3.627 tỷ đồng, vượt 70% kế hoạch 6 tháng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021.

Công tác đầu tư xây dựng được PV GAS triển khai tích cực, tiến độ các dự án được bám sát theo kế hoạch. Tổng giá trị giải ngân cho công tác đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2022 của công ty mẹ là 1.381 tỷ đồng; toàn PV GAS giải ngân 1.427 tỷ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, trên cơ sở nhận định và dự báo tình hình, PV GAS đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và Cuộc sống