Ông Nguyễn Văn Tuấn đăng kí bán toàn bộ cổ phần tại chứng khoán VIX

Chứng khoán VIX vừa công bố thông tin về việc ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc tập đoàn GELEX, đăng kí bán toàn bộ cổ phiếu sở hữu trong thời gian từ ngày 30/11/2022 đến ngày 29/12/2022.

Công ty chứng khoán VIX
Công ty chứng khoán VIX

Theo đó, ông Tuấn đăng kí bán ra 87.430.578 cổ phiếu, tương ứng 15,02% tổng số cổ phiếu VIX đang lưu hành.

Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá) là hơn 874 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 30/11/2022 đến ngày 29/12/2022 bằng phương thực giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận theo quy định của pháp luật.

Công ty chứng khoán VIX
Công ty chứng khoán VIX

Bà Dương Thị Hồng Hạnh, vợ ông Tuấn, cũng đăng kí bán 21.200.000 cổ phiếu, tương ứng 3,64% số cổ phiếu VIX đang lưu hành.

Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá) là 212 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 30/11/2022 đến ngày 29/12/2022 bằng phương thực giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận theo quy định của pháp luật.

Trong khoảng thời gian trên, Công ty cổ phần FTG Việt Nam cũng thực hiện đăng kí bán ra 26.824.358 cổ phiếu, tương ứng 4,61% số cổ phiếu VIX đang lưu hành.

Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá) là hơn 268 tỷ đồng. Được biết, Tổng giám đốc FTG hiện là chồng của bà Nguyễn Thị Tuyết, chủ tịch HĐQT Chứng khoán VIX.

Trong báo cáo giao dịch, lý do được tiết lộ là cơ cấu danh mục đầu tư.

Như vậy, với việc giảm tỷ lệ sở hữu của ông Tuấn và những người có liên quan nói trên, sau khi hoàn tất giao dịch, chỉ còn bà Nguyễn Thị Tuyết nắm giữ 21.375.159 cổ phiếu, tương đương 3,67% số cổ phiếu VIX đang lưu hành.

Bà Tuyết mới được HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX bầu làm chủ tịch kể từ ngày 2/11/2022, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2021 - 2026.

Hoàng Ngân

Theo VietnamFinance