Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Cứ 10 đồng cấp 2 đồng cho bất động sản, cấp 1.091 tỷ cho 3 dự án nhà ở xã hội

Trong hội nghị tín dụng đối với bất động sản và phát triển nhà ở xã hội, các ý kiến tập trung đánh giá tình hình thị trường bất động sản, các giải pháp đã triển khai, điểm nghẽn được tháo gỡ đồng thời đề ra các giải pháp trong thời gian tới.

Trong hội nghị tín dụng đối với bất động sản và phát triển nhà ở xã hội, các ý kiến tập trung đánh giá tình hình thị trường bất động sản, các giải pháp đã triển khai, điểm nghẽn được tháo gỡ đồng thời đề ra các giải pháp trong thời gian tới.

Hội nghị tín dụng đối với bất động sản và phát triển nhà ở xã hội  
Hội nghị tín dụng đối với bất động sản và phát triển nhà ở xã hội  

Ngày 13/11/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tín dụng đối với bất động sản và phát triển nhà ở xã hội. Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú và Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đồng chủ trì.

Tại Hội nghị này, Thống đốc mong muốn các ý kiến sẽ tập trung đánh giá tình hình thị trường bất động sản, các giải pháp đã triển khai, điểm nghẽn được tháo gỡ đồng thời đề ra các giải pháp trong thời gian tới.

Đối với lĩnh vực bất động sản, bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cho biết đến 30/09/2023, tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản của các TCTD đạt 2,74 triệu tỷ đồng, tăng 6,04% so với 31/12/2022, chiếm tỷ trọng 21,46% tổng dư nợ đối với nền kinh tế.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, cứ 10 đồng thì chi cho bất động sản 2 đồng. Bởi vậy, trong 9 tháng đầu năm tín dụng kinh doanh bất động sản tăng trưởng rất cao.

Đối với Chương trình 120.000 tỷ đồng, theo báo cáo của NHNN đến nay, trên cơ sở danh mục dự án đủ điều kiện tham gia Chương trình của 23 UBND các tỉnh, thành phố, BIDV và Agribank đã ký hợp đồng tín dụng tài trợ với tổng số tiền cam kết cấp tín dụng là 1.091 tỷ đồng, cho 03 dự án, số tiền giải ngân đến nay là 105 tỷ đồng. Đồng thời đã cam kết cấp tín dụng cho 02 dự án với số tiền cam kết là 605 tỷ đồng.

Theo Chất lượng và Cuộc sống