Phú Yên: Điều chỉnh quy hoạch khu vực xung quanh đầm Ô Loan, huyện Tuy An

UBND tỉnh Phú Yên vừa phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu vực xung quanh đầm Ô Loan, huyện Tuy An.

Theo nội dung văn bản điều chỉnh, vị trí, phạm vi ranh giới khu vực vẫn giữ nguyên vị trí cũ gồm một phần diện tích của các xã xung quanh đầm Ô Loan, gồm An Cư, An Hiệp, An Hòa Hải, An Ninh Đông (huyện Tuy An, không bao gồm diện tích mặt nước Đầm); tuy nhiên tăng diện tích từ 2.827ha lên 4.177ha.

Khu vực lập quy hoạch gồm phần ranh giới trong không thay đổi (trùng với ranh giới khu vực bảo vệ cấp I của Di tích thắng cảnh quốc gia đầm Ô Loan); phần ranh giới ngoài (trừ phần phía Bắc là khu vực núi Cấm, xã An Ninh Đông đến khu vực núi Xóm Cầu, xã An Cư được giữ nguyên) được điều chỉnh mới.

Trong đó, phía Đông được xác đinh mới là dọc bờ biển, từ thôn Hội Sơn, xã An Hòa Hải đến thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông; phía Tây Bắc dọc theo Quốc lộ 1; phía Tây Nam là dọc theo ranh giới hành chính xã An Hòa Hải với xã An Hiệp; phía Nam là dọc theo ranh giới hành chính xã An Hòa Hải với xã An Mỹ.

Về nguồn vốn và dự toán chi phí, quy hoạch được điều chỉnh tăng quy mô diện tích áp dụng tính đơn giá lập quy hoạch là 3.350ha (trước đó 2.000ha); tổng chi phí thực hiện tăng lên hơn 5,4 tỷ đồng (hơn 4,759 tỷ đồng), tiến độ lập Đồ án quy hoạch chung được điều chỉnh rút ngắn từ 9 tháng xuống còn 3 tháng.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, lý do điều chỉnh là để phù hợp với địa giới hành chính các xã xung quanh đầm Ô Loan, huyện Tuy An và kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật toàn khu vực, tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý quy hoạch và kêu gọi đầu tư. 

Bên cạnh đó, địa phương này giữ nguyên theo Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh; trong đó toàn bộ kinh phí tài trợ lập quy hoạch là do Nhà tài trợ tự nguyện chi trả theo cam kết trước đây mà không có sự ràng buộc về nghĩa vụ tài chính và các quyền lợi khác đối với tỉnh. 

Nội dung điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch là thành phần gắn liền với Thuyết minh và Nhiệm vụ quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 25/7/2019. 

Ngoài ra, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về nội dung kiến nghị, trình phê duyệt, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Tấn An

Theo VietnamFinance