Phú Yên xin hỗ trợ 2.000 tỷ đồng làm tuyến đường ven biển

Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối huyện Tuy An – TP. Tuy Hòa có chiều dài 14,2 km, tổng vốn đầu tư 3.428 tỷ đồng, trong đó có vốn ngân sách Trung ương 2.000 tỷ đồng và vốn ngân sách tỉnh 1.428 tỷ đồng.

Phú Yên xin hỗ trợ 2.000 tỷ đồng làm tuyến đường ven biển (Ảnh minh họa).
Phú Yên xin hỗ trợ 2.000 tỷ đồng làm tuyến đường ven biển (Ảnh minh họa).

UBND tỉnh Phú Yên vừa có văn bản hỏa tốc gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xin hỗ trợ nguồn vốn để thực hiện dự án tuyến đường bộ ven biển, đoạn kết nối huyện Tuy An – TP. Tuy Hòa.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 có chiều dài khoảng 132,5 km. Điểm đầu giáp với tuyến quốc lộ 1D tại Km20+700, giáp ranh tỉnh Bình Định; điểm cuối giao với đường dẫn phía bắc hầm đường bộ Đèo Cả.

Trong đó, có 45,5km trùng với các tuyến quốc lộ do Cục Quản lý đường bộ III – Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý, khai thác.

Phần còn lại, trong những năm vừa qua, tỉnh Phú Yên đã nỗ lực huy động nhiều nguồn vốn để đầu tư được một số đoạn trên tuyến. Tuy nhiên, với nguồn lực có hạn của tỉnh thì việc đầu tư thông tuyến và hoàn thiện theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là hết sức khó khăn.

Cũng theo UBND tỉnh Phú Yên, việc đầu tư hoàn thành tuyến đường ven biển của tỉnh, nối thị xã Sông Cầu – Tuy An và TP. Tuy Hòa với chiều dài khoảng 28km, với tổng vốn đầu tư khoảng 6.728 tỷ đồng, sẽ tạo không gian phát triển kinh tế cho tỉnh, tạo ra quỹ đất khoảng 4.000 ha, trong đó có khoảng 1.100 ha đất có thể phát triển thương mại, dịch vụ và hơn 400ha đất có thể phát triển đô thị, tạo động lực đột phá cho phát triển kinh tế của tỉnh.

Hiện nay, tỉnh Phú Yên đã sử dụng vốn ngân sách địa phương, huy động các nguồn vốn khác và vay vốn ODA (WB) để triển khai khoảng 13,8km từ thị xã Sông Cầu đến huyện Tuy An (cầu An Hải), với tổng vốn đầu tư khoảng 3.300 tỷ đồng.

Phần còn lại 14,2 km nối huyện Tuy An – TP. Tuy Hòa với tổng vốn đầu tư khoảng 3.428 tỷ đồng, chưa có nguồn vốn để triển khai đầu tư.

Ngày 16/2, HĐND tỉnh Phú Yên đã thông qua nghị quyết chủ trương đầu tư dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối huyện Tuy An – TP. Tuy Hòa.

Trong tổng số vốn đầu tư 3.428 tỷ đồng, có vốn ngân sách Trung ương là 2.000 tỷ đồng (giai đoạn 2023-2025) và vốn ngân sách tỉnh là 1.428 tỷ đồng (giai đoạn 2026-2027). Thời gian thực hiện từ năm 2023-2027.

Vì vậy, UBND tỉnh Phú Yên kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ cho tỉnh Phú Yên 2.000 tỷ đồng, từ ngân sách Trung ương như ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 20/TB-VPCP ngày 03/02/2023.

“Tỉnh Phú Yên cam kết sẽ giải ngân hết phần vốn hỗ trợ của ngân sách Trung ương trong giai đoạn 2023-2025, đặc biệt là tập trung giải ngân trong năm 2023 và sẽ bố trí khoảng 1.428 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh để thực hiện đầu tư hoàn thành dự án”, văn bản nêu.

Khánh Hồng

VietnamFinance