Quảng Nam: Đầu tư 500 tỷ đồng xây khách sạn 5 sao mang thương hiệu Hillton

Công ty cổ phần Đạt Phương Sông Bung sẽ đầu tư khách sạn 5 sao trên lô đất thương mại dịch vụ tại Khu đô thị Đồng Nà. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 500 tỷ với đơn vị quản lý vận hành là Hillton.

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã nhận được văn bản của Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An về việc chuyển nhượng các lô đất thương mại dịch vụ thuộc dự án Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà, xã Cẩm Hà, TP. Hội An.

Theo đó, đơn vị này đã chuyển văn bản trên đến Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết thủ tục theo thẩm quyền, đúng quy định.

Đạt Phương đầu tư 500 tỷ đồng đầu tư khách sạn 5 sao ở Quảng Nam. Ảnh: Phước Nguyên
Đạt Phương đầu tư 500 tỷ đồng đầu tư khách sạn 5 sao ở Quảng Nam. Ảnh: Phước Nguyên

Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An cho biết vào ngày 20/3/2024, doanh nghiệp này đã có tờ trình về việc xin chủ trương chuyển nhượng các lô đất thương mại dịch vụ thuộc các dự án Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà đã được cấp Quyền sử dụng đất cho thuê đất, tuy nhiên đến này vẫn chưa nhận được sự phản hồi của UBND tỉnh Quảng Nam.

Hiện nay, dự án Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng cho UBND thành phố Hội An. Chủ đầu tư cũng đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Dự án và được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, cho thuê đất nộp tiền một lần cho cả thời gian thuế 50 năm đối với phần diện tích đất TMDV của Dự án. 

Qua đó, Đạt Phương Hội An cho rằng theo quy định thì các lô đất TMDV thuộc Dự án Khu đô thị Đồng Nà đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng. 

Vì vậy, doanh nghiệp này đề nghị được chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất các lô đất TMDV tại Khu đô thị Đồng Nà cho Công ty Cổ phần Đạt Phương Sông Bung (là Công ty con thuộc Tập đoàn Đạt Phương) là đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. 

Việc chuyển nhượng các lô đất TMDV đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Đạt Phương Sông Bung sẽ giúp Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An có dòng tài chính để tiếp tục hoạt động và triển khai đầu tư hoàn thành dự án khu đô thị Cồn Tiến;

Công ty cổ phần Đạt Phương Sông Bung sẽ triển khai đầu tư khách sạn 5 sao trên lô đất TMDV. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 500 tỷ với đơn vị quản lý vận hành là Hillton. 

Phước Nguyên

Theo VietnamFinance