Quảng Nam điều chỉnh tiến độ loạt dự án BĐS tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

UBND tỉnh Quảng Nam vừa thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở khu đô thị Thiên Ân và dự án Đầu tư xây dựng nhà ở khu đô thị, dịch vụ du lịch ven sông Cổ Cò. Các dự án này đều thuộc Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở khu đô thị Thiên Ân tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở khu đô thị Thiên Ân tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn đến hết tháng 12/2024 hoàn thành, nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng toàn bộ dự án. 

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 tại Quảng Nam chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã Điện Bàn, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các Phòng, địa phương, đơn vị liên quan thuộc thị xã Điện Bàn trong công tác quản lý hiện trạng, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, phát sinh trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, thực hiện các thủ tục có liên quan đến đất đai, nghĩa vụ tài chính và các thủ tục về đầu tư, xây dựng và tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công hoàn thành toàn bộ dự án đảm bảo tiến độ điều chỉnh nêu trên. 

Đơn vị này không được ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh, góp vốn hoặc tổ chức, cá nhân khác thực hiện ký hợp đồng cho thuê, thuê mua, mua bán nhà ở, hợp đồng đặt cọc các khoản giao dịch về nhà ở hoặc kinh doanh quyền sử dụng đất trong dự án theo quy định.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này thực hiện công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu, nội dung về hồ sơ dự án và hiệu quả đầu tư của dự án. 

Đồng thời, Vinaconex 25 phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí; phối hợp cơ quan liên quan hoàn thành thủ tục xác định phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất của dự án theo quy định hiện hành. Quyết toán dự án hoàn thành.

Đơn vị này còn phải lập tiến độ chi tiết dự án, trình Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Điện Bàn thẩm định, làm cơ sở quản lý tiến độ và triển khai thực hiện dự án. 

Ngoài ra, doanh nghiệp này phải thực hiện đầy đủ thủ tục đầu tư tiếp theo của dự án theo đúng quy định; ký phụ lục cam kết tiến độ, trong đó phải cam kết thời gian hoàn công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai thi công xây dựng; báo cáo Sở Xây dựng phối hợp cơ quan liên quan tổ chức nghiệm thu, bàn giao khi dự án hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ gồm: các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết (1/500) được duyệt. 

Dự án phải đảm bảo kết nối với đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải, trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu đơn vị này phải nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư được quy định trong pháp luật về xây dựng, nhà ở, đất đai, kinh doanh bất động sản và các nội dung tại Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 21/8/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Tỉnh nghiêm cấm việc chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định của Nhà nước; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản tại dự án. 

Đồng thời, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, năm về tình hình thực hiện dự án và chế độ báo cáo thuế; thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn lao động đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; chấp hành các quy định của chính quyền địa phương. 

Trường hợp, UBND tỉnh Quảng Nam đồng ý điều chỉnh tiến độ mà công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vướng mắc không triển khai thực hiện được, chủ động báo cáo đề xuất hướng xử lý.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã ra văn bản điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở khu đô thị, dịch vụ du lịch ven sông Cổ Cò tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Theo đó, tỉnh này thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở khu đô thị, dịch vụ du lịch ven sông Cổ Cò tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn đến hết tháng 5/2024 hoàn thành, nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng toàn bộ dự án.

Phước Nguyên

Theo VietnamFinance