Quảng Nam giao 34.000m2 đất cho Thiên Vương Hội An làm khu dân cư

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định về việc thu hồi đất, giao đất cho Công ty TNHH Thiên Vương Hội An để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Đông Bắc (giai đoạn 2) tại phường Sơn Phong và phường Cẩm Châu, TP. Hội An (đợt 1).

Quảng Nam giao 34.000m2 đất cho Công ty Thiên Vương Hội An làm Khu dân cư Đông Bắc.
Quảng Nam giao 34.000m2 đất cho Công ty Thiên Vương Hội An làm Khu dân cư Đông Bắc.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định thu hồi 23.276,8m2 đất và giao 34.222,1m2 cho Công ty TNHH Thiên Vương Hội An để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Đông Bắc (giai đoạn 2) tại phường Sơn Phong và phường Cẩm Châu, thành phố Hội An (đợt 1).

Công ty TNHH Thiên Vương Hội An chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đã hoàn thành hạ tầng theo quy hoạch chi tiết (1/500) và được Sở Xây dựng có ý kiến chấp thuận bằng văn bản.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Thiên Vương Hội An có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất và các khoản thu khác về đất vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định. 

Doanh nghiệp này phải sử dụng đất đúng vị trí, diện tích, mục đích được Nhà nước giao; thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Đông Bắc (giai đoạn 2) tại phường Sơn Phong và phường Cẩm Châu, thành phố Hội An theo đúng hồ sơ thiết kế và quy hoạch chi tiết được UBND tỉnh phê duyệt.

Đồng thời, Công ty TNHH Thiên Vương Hội An thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường được UBND tỉnh phê duyệt tại được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1997/QĐUBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đảm bảo công tác phòng, chống cháy nổ. 

Ngoài ra, bàn giao toàn bộ công trình hạ tầng kỹ thuật sau khi hoàn thành cho địa phương quản lý. 

Trường Tân

Theo VietnamFinance