Quảng Nam thanh tra dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp của công ty STO

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra văn bản tạm dừng thi công phục vụ công tác thanh tra dự án Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc.

dự án Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc do Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư nông nghiệp nông thôn và Dịch vụ thể thao du lịch STO làm chủ đầu tư. Ảnh: Phước Nguyên
dự án Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc do Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư nông nghiệp nông thôn và Dịch vụ thể thao du lịch STO làm chủ đầu tư. Ảnh: Phước Nguyên

Văn bản này được đưa ra sau khi xem xét đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Công văn số 794/TTTNV4 ngày 9/11/2022 về việc kiến nghị tạm đình chỉ thực hiện dự án Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc do Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư nông nghiệp nông thôn và Dịch vụ thể thao du lịch STO làm chủ đầu tư; theo khoản 16 Thông báo số 435/TBUBND ngày 23/11/2022 của UBND tỉnh kết luận cuộc họp giao ban ngày 21/11/2022 giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư nông nghiệp nông thôn và Dịch vụ thể thao du lịch STO tập trung thi công hoàn thiện các khối nhà công nhân (Khu 196 căn hộ thu nhập thấp) của dự án Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc theo Kết luận thanh tra số 12/KL-TTr ngày 12/9/2019 của Thanh tra tỉnh để sớm đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu nhà ở cho công nhân tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc theo đúng mục tiêu dự án; tạm dừng ngay việc thi công các hạng mục khác để phục vụ công tác thanh tra và tuyệt đối không được triển khai thực hiện giai đoạn 3 của dự án khi chưa được cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

Cùng với đó, UBND tỉnh này cũng giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thị xã Điện Bàn và các Sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc với Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư nông nghiệp nông thôn và Dịch vụ thể thao du lịch STO để công bố nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại khoản 1 nêu trên.

Bên cạnh đó, lập biên bản, yêu cầu Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư nông nghiệp nông thôn và Dịch vụ thể thao du lịch STO nghiêm túc triển khai thực hiện; đồng thời, nhanh chóng hoàn thành công tác thanh tra dự án Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư nông nghiệp, nông thôn và Dịch vụ thể thao du lịch STO làm chủ đầu tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh để kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kết luận thanh tra theo quy định.

Phước Nguyên

Theo VietnamFinance