Quảng Ngãi: CII rút khỏi Khu dân cư Sơn Tịnh, Khu Bắc Thủ Thiêm vào thế chân

Năm Bảy Bảy đã chấp thuận Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm nhận chuyển nhượng hợp đồng hợp tác đầu tư từ Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (CII) tại Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi.

Dự án Khu dân Cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi.
Dự án Khu dân Cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi.

Đây chính là hợp đồng hợp tác giữa CII với Năm Bảy Bảy về việc hợp tác đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi vào tháng 10/2020. Trong đó, CII được phân chia lợi nhuận với tỷ lệ 13%/năm tính trên số tiền thực tế góp vào dự án.

Tại thời điểm 31/12/2023, CII đang sở hữu trực tiếp 37,52% vốn điều lệ và hạch toán là đầu tư vào công ty liên kết tại Năm Bảy Bảy; sở hữu 100% vốn tại Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm.

Theo tìm hiểu, Dự án Khu dân Cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi có diện tích 102,7 ha, tổng vốn đầu tư 1.752 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của NBB, quý IV/2023, doanh thu thuần đạt 82 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do hoạt động kinh doanh bất động sản suy giảm (giảm 63%, đạt 64 tỷ đồng).

Lợi nhuận gộp theo đó giảm 85%, chỉ đạt 11 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 13,4%.

Điểm nhấn của NBB trong quý IV/2023 là doanh thu tài chính lên tới 210 tỷ đồng, tăng 5 lần so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ việc chuyển nhượng quyền tham gia phát triển khu đất tại phường 16, quận 8. TP. HCM (đạt 150 tỷ đồng), bên cạnh đó là sự tăng trưởng của khoản lãi từ các khoản hợp tác đầu tư, hỗ trợ vốn và lãi tiền gửi (đạt 60 tỷ đồng, tăng 42%).

Tuy nhiên, do chi phí quá lớn (chi phí tài chính 133 tỷ đồng, tăng 2,2 lần; chi phí quản lý 44 tỷ đồng, tăng gấp đôi) cùng với khoản lỗ khác 7,5 tỷ đồng do bị phạt vì vi phạm hợp đồng, chậm trả, NBB kết thúc quý IV/2023 với lợi nhuận trước thuế 36 tỷ đồng (tăng gần 3 lần), lợi nhuận sau thuế 7 tỷ đồng (tăng 48% so với cùng kỳ năm trước).

Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của NBB đạt 293 tỷ đồng, giảm 37% so với năm trước và thấp nhất trong vòng 7 năm qua (kể từ sau 2016). Nguyên do là hoạt động kinh doanh bất động sản giảm 41%, đạt 257 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp cả năm đạt 120 tỷ đồng, giảm 47%. Biên lợi nhuận gộp đạt 40,9%.

Doanh thu tài chính là trụ cột trong năm qua, đạt 353 tỷ đồng, tăng 2,3 lần. Song với chi phí tài chính lên tới 322 tỷ đồng, tăng 24%; chi phí quản lý 63 tỷ đồng, tăng 50%; và khoản lỗ khác 42 tỷ đồng; NBB chỉ có lợi nhuận trước thuế 42 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 8 tỷ đồng.

Mặc dù về so sánh, lợi nhuận trước thuế và sau thuế năm 2023 của NBB có sự tăng trưởng so với năm trước, lần lượt tăng 82% và tăng 12%, song về bản chất, đây là mức lợi nhuận rất thấp - thấp thứ 2 trong vòng 17 năm qua (kể từ sau 2006), tức chỉ lớn hơn năm 2022 khoảng 1 tỷ đồng. 

Năm 2023, NBB đặt mục tiêu doanh thu 800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 20,5 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới hoàn thành 36,6% mục tiêu doanh thu và 39% mục tiêu lợi nhuận.

Phước Nguyên

Theo VietnamFinance