Quảng Ngãi: Dự án khu du lịch của Hà - Mỹ Á có đang được ưu ái?

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản chấp nhận việc cho thuê đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với Công ty CP TM Du lịch Hà - Mỹ Á để thực hiện dự án Khu sinh thái nghỉ dưỡng tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận.

Cụ thể, trong ngày 7/7/2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành 2 quyết định lần lượt là: Quyết định 737/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận tại xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 738/QĐ-UBND về việc cho thuê đất đối với Công ty Cổ Phần Thương mại Du lịch Hà - Mỹ Á (Công ty Hà - Mỹ Á ) (đợt 1) để thực hiện dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bun suối nước nóng Nghĩa Thuận tại xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 7/7/2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 737/QĐ-UBND và Quyết định 738/QĐ-UBND.
Ngày 7/7/2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 737/QĐ-UBND và Quyết định 738/QĐ-UBND.

Tổng diện tích được phê duyệt là 100.889,2 m2, mục đích sử dụng để thực hiện dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận tại xã Nghĩa Thuận. Từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp sang đất thương mại dịch vụ để thực hiện dự án.

Theo đó tỉnh Quảng Ngãi giao trách nhiệm cho Sở TNMT, chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh xác định cụ thể mốc trên thực địa, thực hiện việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định. UBND huyện Tư Nghĩa chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng chuyên môn của huyện, UBND xã Nghĩa Thuận phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, xác định mốc giới trên thực địa; kiểm tra, rà soát phương án sử dụng tầng đất mặt đối với đất chuyên trồng lúa nước.

Thực hiện giám sát việc bóc tách sử dụng tầng đất mặt, đối với phần diện tích đất lúa bị ảnh hưởng bởi dự án, theo Phương án sử dụng tầng đất mặt của đất, được chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước, do Công ty Hà - Mỹ Á thực hiện.

UBND xã Nghĩa Thuận niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND xã; thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vi phạm pháp luật về đất đai; trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo để xử lý theo quy định.

Công ty Hà - Mỹ Á chịu trách nhiệm bóc, tách tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước, thuộc phạm vi ranh giới thực hiện công trình trước khi san lấp mặt bằng; vận chuyển, sử dụng lớp đất mặt theo đúng Phương án sử dụng tầng đất mặt của đất, được chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước đã lập.

Dự án khu du lịch của Hà - Mỹ Á được "ưu đãi" những gì?

Trước đó, ngày 28/12/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng đã ký Quyết định số 2742/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận do Công ty cổ phần Đầu tư Hà - Mỹ Á làm chủ đầu tư. Mục đích là đầu tư du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn kết hợp với sản xuất nông nghiệp sạch; sản xuất nước khoáng đóng chai. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 223 tỷ đồng.

Quyết định số 2742/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận.
Quyết định số 2742/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận.

Theo Quyết định số 2742/QĐ-UBND dự án chia làm 2 giai đoạn như sau: Gia đoạn 1 từ năm 2017 - 2018, diện tích sử dụng dự kiến là 11 ha; Giai đoạn 2 từ 2019 - 2021, dự kiến diện tích là 4,76 ha.

Việc đầu tư này, Công ty cổ phần Đầu tư Hà - Mỹ Á được hưởng ưu đãi tối đa của tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản của dự án nhưng tối đa không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định thuê đất; đối với phần diện tích đất dùng cho sản xuất nông nghiệp sạch thì được miễn tiền thuê đất trong 11 năm đầu kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động.

Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận, do Công ty Hà - Mỹ Á làm chủ đầu tư.
Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận, do Công ty Hà - Mỹ Á làm chủ đầu tư.

Ngày 30/11/2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi có quyết định (số 2323/QĐ-UBND), phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn suối nước nóng (gọi tắt khu du lịch sinh thái) Nghĩa Thuận.

Tiếp đó, Dự án được hỗ trợ đầu tư nâng cấp, mở rộng đường vào khu vực dự án nhằm đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn giao thông cũng như tạo cảnh quan cho tuyến đường.  Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi là chủ đầu tư tuyến đường nối từ ĐT.623B vào khu vực dự án Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận.

Ngày 22/5/2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi ra văn bản số 441 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư du lịch suối nước khoáng nóng Nghĩa Thuận.
Ngày 22/5/2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi ra văn bản số 441 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư du lịch suối nước khoáng nóng Nghĩa Thuận.

Ngày 22/5/2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi ra văn bản số 441 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư du lịch suối nước khoáng nóng Nghĩa Thuận, nhà đầu tư vẫn là Công ty Hà - Mỹ Á mục tiêu là đầu tư cơ sở hạ tầng khu dân cư với các khu nhà ở và các khu dịch vụ công cộng, nhằm để đồng bộ và liên hoàn với Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn suối nước nóng. Quy mô dự án, diện tích đất là hơn 71.906 m2.

Trước những sự tạo điều kiện này là Thông báo hỏa tốc ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh về kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ông Đặng Ngọc Dũng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi có Thông báo số 260/TB-UBND 27/9/2016.
UBND tỉnh Quảng Ngãi có Thông báo số 260/TB-UBND 27/9/2016.

Trong đó có một số kết luận như sau: Việc thực hiện hoàn thành dự án và đưa vào hoạt động theo quy mô và tiến độ cam kết sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho huyện Tư Nghĩa nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi; Giao các sở, ngành, địa phương chủ động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án... vận dụng các quy định về ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư( miễn ,giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; giao đất, cho thuê đất; giải phóng mặt bằng, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng...

Như vậy có thể nhận thấy, dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận còn có ý nghĩa lớn đối với ngành du lịch của tỉnh Quảng Ngãi. Dự án được sự quan tâm sát sao của lãnh đạo tỉnh, đây được xem là một trong những dự án tiên phong, góp phần cải thiện hạ tầng, làm thay đổi diện mạo ngành du lịch tỉnh.

Văn Trì

Theo Chất lượng và cuộc sống