Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút 1,2 tỷ USD vào 5 KCN lớn trong năm 2023

Tỉnh Quảng Ninh dự kiến thu hút vào 5 khu công nghiệp năm 2023 là 18 dự án FDI, với tổng nguồn vốn đầu tư gần 1,2 tỷ USD.

Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong
Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong

Trong số 18 dự án FDI mà tỉnh Quảng Ninh dự kiến thực hiện, có 16 dự án đầu tư mới và 2 dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng nguồn vốn đầu tư gần 1,2 tỷ USD vào 5 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tăng trên 10% chỉ tiêu kịch bản tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh Quảng Ninh năm 2023 đã đề ra.

Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong
Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong

Cụ thể, tại thị xã Quảng Yên gồm: Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong thu hút 4 dự án; Khu công nghiệp Sông Khoai thu hút 6 dự án; Khu công nghiệp Đông Mai thu hút 3 dự án, tất cả đều là các dự án mới. Tại TP Móng Cái, Khu Công nghiệp Hải Yên dự kiến thu hút 1 dự án mới và tại huyện Hải Hà, Khu công nghiệp Texhong dự kiến thu hút 2 dự án mới và điều chỉnh tăng vốn cho 2 dự án.

Hiện tại, các dự án dự kiến thu hút đầu tư cơ bản đủ điều kiện thẩm định, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là tại Khu công nghiệp: Bắc Tiền Phong, Đông Mai, Hải Yên. Các dự án còn lại gặp một số khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vật liệu san lấp mặt bằng đầu tư hạ tầng kỹ thuật...

Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế lên kế hoạch chi tiết tiến độ cụ thể cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từng dự án theo từng quý, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5/2.

  Đối với khó khăn về nguồn vật liệu san lấp, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên làm việc với Tập đoàn Công nghiệp, Than - Khoáng sản Việt Nam để sử dụng đất đá thải mỏ thay thế, thực hiện chủ trương phát triển kinh tế tuần hoàn của tỉnh, hạn chế sử dụng đất đồi tự nhiên làm vật liệu san lấp mặt bằng.

Đối với chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp khác, cần đẩy nhanh việc hoàn thiện hạ tầng theo đúng yêu cầu, chất lượng, tiến độ cam kết để tạo sức hấp dẫn, thu hút có chọn lọc các nhà đầu tư thứ cấp, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, giữ đất trong các khu công nghiệp.

Quang Thân

Theo VietnamFinance