Quảng Trị tiến hành công tác GPMB thi công cảng Mỹ Thủy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến vừa yêu cầu tiến hành GPMB nhằm triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy theo hình thức cuốn chiếu.

Công trình Đồn Biên phòng Hải An (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) nằm trong phạm vi GPMB để thi công cảng Mỹ Thủy.
Công trình Đồn Biên phòng Hải An (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) nằm trong phạm vi GPMB để thi công cảng Mỹ Thủy.

Trước thực trạng khối lượng công việc để thực hiện hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án cảng Mỹ Thuỷ và công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) còn rất lớn và đang gặp nhiều khó khăn.,. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ và thực hiện những hạng mục còn vướng mắc để thi công dự án.

Cụ thể, Phó Chủ tịch Lê Đức Tiến yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND huyện Hải Lăng khẩn trương hoàn thiện các công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; lập hồ sơ đề xuất chỉnh ra khu vực dự trữ khoáng sản; bàn giao mặt đất, mặt biển để triển khai thi công dự án; thẩm định thiết kế cơ sở; phương án tận thu sản phẩm nạo vét… theo quy định của pháp luật và đảm bảo thời gian, tiến độ thi công dự án đã đề ra.

Ông Lê Đức Tiến chỉ đạo thống nhất thực hiện công tác GPMB theo hình thức cuốn chiếu từng đợt; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ ngay khi người dân, các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ; tổ chức chi trả tiền đền bù, giải tỏa bàn giao mặt bằng kịp thời theo từng khu vực nhằm đảm bảo tiến độ giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư tổ chức thi công công trình. Giao UBND huyện Hải Lăng đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành và bàn giao mặt bằng sạch cho MTIP chậm nhất trong tháng 3/2023.

Đối với MTIP, ông Lê Đức Tiến yêu cầu bố trí cán bộ có năng lực, chuyên môn tại Văn phòng công ty ở Quảng Trị để thường xuyên, kịp thời phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND huyện Hải Lăng giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai dự án. Đồng thời, bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời để chi trả ngay khi người dân, các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ để bàn giao mặt bằng.

Trần Hùng

Kinh doanh và Phát triển