Quảng Trị: Dự án khu bến cảng Mỹ Thuỷ giai đoạn 1 sẽ hoàn thành vào năm 2025

CTCP liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy (MTIP) cam kết góp đủ vốn chủ sở hữu 2.250 tỷ đồng và đảm bảo tiến độ góp vốn hoàn thành vào trước ngày 6/8/2022, sau đó sẽ triển khai thi công xây dựng vào Quý III/2022; hoàn thành đưa 4 bến của giai đoạn 1 của dự án vào hoạt động vào năm 2025.

 

Quảng Trị: Dự án khu bến cảng Mỹ Thuỷ giai đoạn 1 sẽ hoàn thành vào năm 2025 - Ảnh 1
Mô hình dự án Cảng quốc tế Mỹ Thuỷ, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, ngày 27/2/2020, MTIP làm lễ khởi công dự án, nhưng sau đó thì dự án rơi vào cảnh án binh bất động. Trước việc dự án trọng điểm của tỉnh bị chậm tiến độ, UBND tỉnh Quảng Trị đã liên tục đốc thúc và đưa ra cảnh báo thu hồi dự án đối với nhà đầu tư.

Được biết, dự án khu bến cảng Mỹ Thuỷ do CTCP liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy (MTIP – Hàn Quốc) làm chủ đầu tư và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 4/1/2019. Dự án có quy mô 10 bến, tổng vốn đầu tư 14.234 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư để thực hiện dự án là 2.143 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1, dự án sẽ được thực hiện từ năm 2018 – 2025 với 4 bến, tổng vốn đầu tư 4.946 tỷ đồng.

Qua đó, MTIP sau khi tái cấu trúc lại doanh nghiệp (ngày 10/1/2022) với sự tham gia của cổ đông lớn là SAM Holdings, MTIP đã lập phương án huy động vốn để tài trợ cho từng giai đoạn dự án, trong đó, ở giai đoạn 1 (tổng vốn đầu tư 4.946 tỷ đồng), bên cạnh nguồn vốn điều lệ doanh nghiệp 2.250 tỷ đồng thì nguồn vốn vay sẽ là 2.696 tỷ đồng.

Sau khi tái cấu trúc doanh nghiệp, MTIP đã thay thế đơn vị tư vấn cũ bằng đơn vị tư vấn mới là CTCP xây dựng tư vấn công trình Hàng Hải (CMB), và thực hiện mới hoàn toàn các công việc liên quan đến quy hoạch chi tiết 1/500.

Nguồn vốn vay dự kiến được huy động thông qua các ngân hàng và tổ chức tín dụng trong nước và ngoài nước (IFC, Credit Suisse, Macquerie) – chiếm 50% tỷ trọng nguồn vốn vay. Đồng thời, MTIP cũng sẽ huy động nguồn vốn thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước và quốc tế - dự kiến 50% tỷ trọng nguồn vốn vay.

Theo đó, MTIP cam kết góp đủ vốn chủ sở hữu 2.250 tỷ đồng và đảm bảo tiến độ góp vốn hoàn thành vào trước ngày 6/8/2022, sau đó sẽ triển khai thi công xây dựng vào Quý III/2022; hoàn thành đưa 4 bến của Giai đoạn 1 của dự án vào hoạt động vào năm 2025.

Trên cơ sở này, BQL Khu kinh tế Quảng Trị đã đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho MTIP tiếp tục triển khai dự án theo đề xuất phương án tái cấu trúc doanh nghiệp.

Ông Trương Khắc Nghi, Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Trị cho biết: sau khi tái cấu trúc doanh nghiệp, nhà đầu tư đã tích cực triển khai các công việc liên quan như giải phóng mặt bằng, lập quy hoạch chi tiết, thiết kế cơ sở dự án, báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đồng thời, MTIP cũng đã hoàn thành xong việc góp vốn chủ sở hữu 2.250 tỷ đồng như đã cam kết trước đó.

Trước đó, BQL Khu kinh tế Quảng Trị đã có đề nghị Ban Chỉ đạo các dự án động lực cấp tỉnh, UBND tỉnh, chấp thuận chủ trương cho MTIP tiếp tục triển khai thực hiện dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị theo đề xuất phương án tái cấu trúc doanh nghiệp của MTIP: Tổ chức triển khai thi công xây dựng công trình vào Quý III/2022, hoàn thành đưa 04 bến của Giai đoạn 1 của dự án vào hoạt động vào năm 2025. MTIP cam kết tự chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư nếu không hoàn thành các thủ tục liên quan để triển khai thi công xây dựng vào Quý III/2022 như cam kết với UBND tỉnh.

Trần Hùng

Theo Kinh doanh và Phát triển