Quý 1, lợi nhuận trước thuế của Bac A Bank tăng nhẹ

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2022 với lợi nhuận trước thuế đạt gần 246 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ và đạt gần 25% kế hoạch năm.

Quý 1, Bac A Bank trích gần 17 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng  
Quý 1, Bac A Bank trích gần 17 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng  

Trong đó, thu nhập lãi thuần, nguồn thu chính của ngân hàng, đạt gần 531 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với quý 1/2021. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 5,5%, đạt hơn 16 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối tiếp tục ghi nhận lỗ 9,7 tỷ đồng trong quý 1/2021, cao hơn nhiều so với khoản lỗ cùng kỳ. Các hoạt động chứng khoán đầu tư và hoạt động kinh doanh khác giảm lần lượt 78% và 63% so với cùng kỳ, đạt 6,7 và 1,5 tỷ đồng.

Quý 1, Bac A Bank trích gần 17 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng và được hoàn nhập hơn 9,4 tỷ đồng, kết quả ngân hàng báo lãi trước thuế gần 246 tỷ đồng, tăng 7% so cùng kỳ. Nếu so với kế hoạch lãi trước thuế 1.000 tỷ đồng cho cả năm, Bac A Bank đã thực hiện được 25% sau quý đầu năm.

Tính đến 31/3/2022, tổng tài sản của ngân hàng giảm 2,3%, đạt hơn 117.000 tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng đạt 86.980 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Tiền gửi của khách hàng tăng 1,7%, đạt 95.000 tỷ đồng.

Số dư nợ xấu của Bac A Bank giảm nhẹ 0,2% trong quý 1, đạt 654 tỷ đồng, kéo theo tỷ lệ nợ xấu giảm từ 0,77% xuống còn 0,75%.

Bảo Phương

Theo Chất lượng và Cuộc sống