Quý 1, Nam A Bank ghi nhận lãi trước thuế tăng 40%

Ngân hàng TMCP Nam Á Bank (Nam A Bank - mã: NAB) vừa công bố BCTC quý 1/2021.

Ngân hàng TMCP Nam Á Bank (Nam A Bank - mã: NAB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2021, báo lãi trước thuế đạt hơn 645 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước.

Quý 1, Nam A Bank ghi nhận lãi trước thuế tăng 40% - Ảnh 1

Trong quý đầu năm, Nam A Bank báo lãi trước thuế đạt hơn 645 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 2.250 tỷ đồng thì nhà băng này đã thực hiện được 29% mục tiêu đặt ra.

Quý 1/2022, Nam A Bank ghi nhận thu nhập lãi thuần tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức1.098 tỷ đồng. Đáng chú ý, lãi từ hoạt động dịch vụ của Nam A Bank trong 3 tháng đầu năm đạt 65,8 tỷ đồng, tương đương với mức tăng trưởng ấn tượng 115,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng nhẹ 8,6%. Lãi từ hoạt động kinh doanh khác tăng 19%.

Trong quý này, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư của ngân hàng này ghi nhận sự tăng trưởng âm gần 64% và chỉ ghi nhận khoản lãi 36,7 tỷ đồng. Chi phí hoạt động của ngân hàng có sự cải thiện, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Nam A Bank trích gần 50 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, trong khi cùng kỳ không trích lập.

Kết quả, Ngân hàng báo lãi trước thuế hơn 645 tỷ đồng, tăng 40%. Nếu so với kế hoạch 2.250 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cho cả năm dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/04 tới đây, Ngân hàng đã thực hiện được 29% mục tiêu.

Tính đến cuối quý 1/2022, tổng tài sản ngân hàng tăng 6% so với đầu năm, lên mức 162,702 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 6%, ghi nhận gần 108,723 tỷ đồng. Về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu tính đến ngày 31/3 xấp xỉ đầu năm, ở mức 1.639 tỷ đồng. Trong đó, có sự dịch chuyển từ nợ dưới tiêu chuẩn sang nợ nghi ngờ. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm từ mức 1,57% đầu năm xuống còn 1,51%.

Bảo Phương

Theo Chất lượng và cuộc sống