Sở xây dựng tỉnh Lạng Sơn: Thanh tra về công tác cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Kết luận thanh tra hành chính với phòng Hạ tầng kỹ thuật & Vật liệu xây dựng thuộc Sở. Nội dung thanh tra về công tác cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng (giai đoạn 2019 đến tháng 6/2020).

Theo đó, về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đoàn thanh tra tiến hành thanh tra 188/277 hồ sơ. Kết quả cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, Phòng còn một số tồn tại, thiếu sót như: việc lưu trữ hồ sơ cá nhân thi sát hạch chưa đầy đủ; một số hồ sơ cá nhân chưa có các tài liệu về điều kiện để xét cấp chứng chỉ (không có tài liệu bản giấy hoặc trên đĩa DVD, USB, cũng như không có trên Eoffice, Ioffice).

Cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng chưa đáp ứng chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (Hình minh họa)  
Cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng chưa đáp ứng chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (Hình minh họa)  

Hồ sơ được thanh tra chưa đầy đủ theo quy định hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; thiếu một số thành phần hồ sơ như: văn bằng chứng chỉ, quyết định phân công công việc của tổ chức cho cá nhân, kết quả sát hạch đạt yêu cầu hoặc một số hồ sơ đầy đủ thành phần nhưng các tài liệu cung cấp không được chứng thực, không có tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao để đối chiếu.

Qua thanh tra phát hiện, có 1 cá nhân được cấp chứng chỉ đợt 2 năm 2019 nhưng không có hồ sơ lưu (chỉ có phiếu kết quả thi sát hạch đạt 100/100 điểm). 5/188 hồ sơ cho thấy, thành phần hồ sơ chưa đầy đủ để chứng minh về điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề (không có hồ sơ trên bản giấy cũng như đĩa hoặc USB)... Trong đó, 2 hồ sơ không có: Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với loại, hạng chứng chỉ đề nghị cấp; Các quyết định phân công công việc…

Về phiếu kết quả sát hạch (với người đã được cấp chứng chỉ), 4 người không có phiếu kết quả sát hạch. Toàn bộ các phiếu kết quả sát hạch không ghi đợt, năm sát hạch. Nhiều phiếu kết quả sát hạch chỉ có chữ ký của cán bộ sát hạch không có họ tên của cán bộ sát hạch. Trong đợt 2 năm 2019, có phiếu kết quả sát hạch với 1 cá nhân thể hiện điểm thi 96/100 nhưng không có chữ ký của người này cũng như không có chữ ký, họ tên cán bộ sát hạch.

Trước những bất cập nêu trên, Giám đốc Sở Xây dựng Lạng Sơn yêu cầu Phòng Hạ tầng kỹ thuật và Vật liệu xây dựng và các thành viên Hội đồng xét cấp chứng chỉ nghiêm túc rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế nêu trên; đề ra giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế. Các thành viên Hội đồng, công chức trực tiếp thụ lý các hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng từ năm 2019 đến nay chủ động rà soát, sắp xếp hồ sơ đầy đủ, khoa học theo quy định. Yêu cầu hoàn thành trong tháng 6/2022.

Đồng thời, tiến hành rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trong đó quy định rõ nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân trong Hội đồng, việc chấp hành quy định về thủ tực hành chính, hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Hồng Liên

Theo Chất lượng và Cuộc sống