Thanh Hóa: Tổ chức đấu giá gần trăm lô đất giá khởi điểm từ 7 triệu đồng/m2 đến 10,45 triệu đồng/m2

Ngày 16/5 và 17/5 tới đây, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 96 lô đất tại thị xã Nghi Sơn và huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, ngày 16/5 sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất gồm 47 lô đất phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 47 lô đất đấu giá có tổng diện tích là 5.658,03 m2. Các lô đất có diện tích từ 96,37 đến 144 m2/lô. Đơn giá khởi điểm từ 7 triệu đồng/m2 đến 10,45 triệu đồng/m2. Theo đó, các lô đất có giá khởi điểm từ 770,96 triệu đồng đến hơn 1,23 tỷ đồng/lô. Tổng giá khởi điểm của 47 lô đất đấu giá là hơn 47,73 tỷ đồng.

Buổi đấu giá dự kiến được tổ chức vào sáng ngày 16/5/2024 tại Hội trường UBND phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa hợp lệ theo quy chế đấu giá.

Hồ sơ đấu giá được bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 23/4 - 13/5/2024 tại trụ sở UBND phường Hải Ninh. Thời gian nộp phiếu trả giá trực tiếp tại UBND phường Hải Ninh từ ngày 13/5 đến ngày 14/5/2024; nộp qua đường bưu chính từ ngày 13/5 đến ngày 14/5/2024. Cuộc đấu giá được tổ chức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và theo phương thức trả giá lên. 

Thanh Hóa: Tổ chức đấu giá gần trăm lô đất giá khởi điểm từ 7 triệu đồng/m2 đến 10,45 triệu đồng/m2 - Ảnh 1

Sau đó 1 ngày, ngày 17/5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thanh Hoá và UBND huyện Nông Cống sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 49 lô đất ở tại MBQH chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Các lô đất có diện tích từ 95,5 - 292,8 m2/lô. Giá khởi điểm mỗi thửa đất từ 450 - 968,5 triệu đồng/lô. Các lô đất đấu giá có mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá và có thời hạn sử dụng lâu dài.

Buổi đấu giá dự kiến được tổ chức vào sáng ngày 17/5/2024 tại Hội trường UBND xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Cuộc đấu giá được tổ chức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng tại cuộc đấu giá và theo phương thức trả giá lên.

UBND tỉnh Thanh Hóa quy định chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền thuê đất của cơ quan thuế, người trúng đấu giá nộp 50% tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo thông báo.

Chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, thuê đất, người trúng đấu giá phải nộp 50% tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn lại theo thông báo.

Quá thời hạn theo thông báo của cơ quan thuế, người trúng đấu giá không nộp đủ số tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trúng đấu giá thì người trúng đấu giá phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các khoản chậm nộp chỉ tính tiền chậm nộp đến ngày thứ 120 (một trăm hai mươi) kể từ ngày ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong thời hạn 120 (một trăm hai mươi) ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Thanh Xuân

Theo Chất lượng và cuộc sống