Thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ vướng mắc tại các dự án đầu tư

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương.

Theo đó, Tổ công tác do Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh là tổ trưởng, cùng sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành và Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Tổ công tác này được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài theo Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng. Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương.

Ngoài tham mưu chính sách thu hút vốn đầu tư, trên cơ sở rà soát và đôn đốc tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các dự án đầu tư, Tổ công tác sẽ tham mưu cho Thủ tướng cơ chế, giải pháp "gỡ" những điểm nghẽn này, bắt kịp xu hướng, cơ hội đầu tư giai đoạn mới.

Thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ vướng mắc tại các dự án đầu tư.  
Thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ vướng mắc tại các dự án đầu tư.  

Đồng thời, Tổ công tác thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các dự án có chất lượng, quy mô vốn lớn, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, có sự lan tỏa, cam kết hợp tác, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị, đầu tư vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao gắn với hợp tác đào tạo nhân lực, nghiên cứu và phát triển.

Các dự án thuộc phạm vi nhiệm vụ rà soát của Tổ công tác gồm dự án đầu tư công (bao gồm dự án ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài); dự án đầu tư kinh doanh (bao gồm dự án đầu tư trong nước và dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài - FDI); dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Thiên An

Theo Doanh nghiệp Việt Nam