Thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai Bình Dương

Đoàn Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai ở Bình Dương thời kỳ 2012 - 2019 và nhiều nội dung khác.

Đầu tháng 12/2020, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã chủ trì công bố quyết định thanh tra của Thanh tra Chính phủ tại tỉnh Bình Dương.

Theo quyết định thanh tra, nội dung thanh tra sẽ bao gồm: Thanh tra trách nhiệm về thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng (thời kỳ thanh tra sẽ từ 1/1/2014 đến 31/12/2019); công tác quản lý, sử dụng đất đai (thời kỳ thanh tra từ 1/1/2012 đến 31/12/2019).

Thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai Bình Dương - Ảnh 1
Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra, đoàn cũng sẽ thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở và và thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị (thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2011 đến 31/12/2019).

Đặc biệt, nội dung thanh tra còn tập trung làm rõ việc đầu tư xây dựng; các dự án, dấu hiệu vi phạm pháp luật theo nghị quyết 116 năm 2019 của Chính phủ về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Ông Trần Văn Mây, thanh tra viên cao cấp, Cục trưởng cục III, Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn thanh tra. Thời hạn thanh tra gồm 60 ngày làm việc thực tế, không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định pháp luật.

Ngọc Khánh

Theo Báo Đất Việt