Thành viên Trung Nam Group huy động thêm 600 tỷ đồng trái phiếu

Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 (thuộc Trung Nam Group) vừa thông báo về việc phát hành thêm 600 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 9,5%/năm.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Lô trái phiếu được phát hành vào ngày 23/6/2021, có khối lượng 6 triệu trái phiếu với mệnh giá 100 nghìn đồng/trái phiếu, kỳ hạn 61 tháng. Tổng giá trị đợt phát hành là 600 tỷ đồng.

Mục đích phát hành nhằm đầu tư dự án Nhà máy điện gió Ea Nam có vị trí tại các xã Ea Nam, EA Khal, Dliê Yang thuộc huyện EA H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Thành viên Trung Nam Group huy động thêm 600 tỷ đồng trái phiếu - Ảnh 1
Thông báo về kết quả phát hành thêm 600 tỷ đồng của Trung Nam Đắk Lắk 1.
Thông báo về kết quả phát hành thêm 600 tỷ đồng của Trung Nam Đắk Lắk 1.

Trước đó, chỉ trong vòng từ tháng 9 đến tháng 11/2021, Trung Nam Đắk Lắk 1 cũng đã phát hành thành công 4 lô trái phiếu với tổng giá trị 5.750 tỷ đồng.

Cụ thể, 4 lô trái phiếu được Trung Nam Đắk Lắk 1 phát hành trước đó với các mã trái phiếu lần lượt là: TD1CB2135010, TD1CB2135009, TD1CB2135007 và TD1CB2135008.

Các lô trái phiếu đã được Trung Nam Đắk Lắk 1 phát hành kể từ tháng 6/2021.
Các lô trái phiếu đã được Trung Nam Đắk Lắk 1 phát hành kể từ tháng 6/2021.

Trong 4 lô trái phiếu kể trên của Trung Nam Đắk Lắk 1, lô trái phiếu có giá trị lớn nhất (2.000 tỷ) được phát hành vào ngày 1/11/2021 (mã trái phiếu là TD1CB2135007). Đây là lô trái phiếu có kỳ hạn 5.016 ngày, đáo hạn vào ngày 29/7/2035.

Các lô trái phiếu còn lại có giá trị lần lượt là 1.500 tỷ đồng, 1.500 tỷ đồng và 750 tỷ đồng.

Các thông tin cơ bản khác như tài sản đảm bảo cho các lô trái phiếu, lãi suất, trái chủ mua trái phiếu hay mục đích phát hành không được phía doanh nghiệp công bố.

An Nhiên

Theo Chất lượng và cuộc sống