Thao túng cổ phiếu DAH của Khách sạn Đông Á, một cá nhân bị phạt hơn nửa tỷ đồng

Ngày 31/10/2022, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 803/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Vũ Thị Ngọc Ánh.

Theo đó, căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), bà Vũ Thị Ngọc Ánh (địa chỉ: số nhà 30, tổ 1 Đồng Quang, TP. Thái Nguyên) đã thực hiện hành vi giao dịch thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể, bà Vũ Thị Ngọc Ánh đã sử dụng 20 tài khoản để liên tục thực hiện giao dịch mua, bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (HoSE: DAH), tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu DAH.

Ngày 31/10/2022, UBCKNN ban hành Quyết định số 803/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Vũ Thị Ngọc Ánh, phạt tiền 550 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi tại khoản 1 và khoản 36 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do đã có hành vi giao dịch thao túng thị trường chứng khoán.

Căn cứ kết quả kiểm tra, kết quả tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm của bà Vũ Thị Ngọc Ánh cho thấy không có số lợi bất hợp pháp.

Trước đó, một cá nhân khác cũng phải nhận quyết định xử phạt của UBCKNN với số tiền phạt và vi phạm tương tự là 550 triệu đồng và vi phạm thao túng cổ phiếu

Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Long đã sử dụng 54 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu TNI của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam. 

Kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ cũng cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của ông Nguyễn Ngọc Long.

Hải Đường

Theo VietnamFinance