Thêm 400 tỷ đồng trái phiếu chảy về thành viên Trung Nam Group

Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Trung Nam (thành viên của Trung Nam Group) vừa phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 400 tỷ đồng, kỳ hạn 1 năm.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu được Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Trung Nam phát hành vào ngày 16/3/2022, hoàn tất vào ngày 17/5/2022 với mệnh giá 1.000.000 đồng/ trái phiếu.

Các thông tin cơ bản khác như lãi suất, trái chủ mua trái phiếu, đơn vị tư vấn, bảo lãnh phát hành hay tài sản đảm bảo không được doanh nghiệp công bố.

Nguồn: HNX.  
Nguồn: HNX.  

Trước Xây dựng Trung Nam, một thành viên khác của hệ sinh thái Trung Nam Group cũng đã thông báo về việc phát hành thêm 600 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 9,5%/năm đó là Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1.

Được biết, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Lô trái phiếu được phát hành vào ngày 23/6/2021, có khối lượng 6 triệu trái phiếu với mệnh giá 100 nghìn đồng/trái phiếu, kỳ hạn 61 tháng. Tổng giá trị đợt phát hành là 600 tỷ đồng.

Mục đích phát hành nhằm đầu tư dự án Nhà máy điện gió Ea Nam có vị trí tại các xã Ea Nam, EA Khal, Dliê Yang thuộc huyện EA H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, chỉ trong vòng từ tháng 9 đến tháng 11/2021, Trung Nam Đắk Lắk 1 cũng đã phát hành thành công 4 lô trái phiếu với tổng giá trị 5.750 tỷ đồng.

An Nhiên

Theo Chất lượng và Cuộc sống