Thị trường không thuận lợi, NBB không bán ra hơn 315.000 cổ phiếu quỹ đã đăng ký

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (HoSE: NBB) vừa có báo cáo kết quả bán cổ phiếu quỹ.

Thị trường không thuận lợi, Năm Bảy Bảy (NBB) không thể bán ra 315.861 cổ phiếu quỹ đã đăng ký.
Thị trường không thuận lợi, Năm Bảy Bảy (NBB) không thể bán ra 315.861 cổ phiếu quỹ đã đăng ký.

Theo đó, trong thời gian đăng ký bán cổ phiếu quỹ từ ngày 10/10 đến ngày 8/11, Năm Bảy Bảy đã không bán ra cổ phiếu nào trong tổng đăng ký bán là 315.861 cổ phiếu. Như vậy, sau thời gian đăng ký, Năm Bảy Bảy vẫn còn 315.861 cổ phiếu quỹ.

Lý do được công ty đưa ra do diễn biến thị trường không thuận lợi, cũng như thị giá cổ phiếu NBB trong khoảng thời gian đăng ký bán thấp hơn giá đã được HĐQT Năm Bảy Bảy thông qua.

Trước đó, Năm Bảy Bảy đã thông qua việc bán toàn bộ cổ phiếu quỹ với mục tiêu là cân đối tài chính công ty. Phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc/và thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.

ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 của Năm Bảy Bảy diễn ra mới đây đã thông qua phương án chi tiết chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, công ty dự kiến chào bán tối đa hơn 50,2 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 (tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng một quyền mua và cứ hai quyền mua sẽ được mua một cổ phần mới).

Thời gian thực hiện chào bán trong dự kiến trong quý I và quý II/2023, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nếu chào bán hết số cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến này, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 1.005 tỷ đồng lên khoảng 1.507 tỷ đồng. Đồng thời, Năm Bảy Bảy sẽ thu được gần 754 tỷ đồng từ đợt chào bán này.

Tổng số tiền thu được sẽ được công ty dự kiến bổ sung hơn 422,4 tỷ đồng vào dự án khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi và bổ sung hơn 331 tỷ đồng vào dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi. Thời gian dự kiến giải ngân trong năm 2023.

Tỷ lệ chào bán tối thiểu là 70% tổng số cổ phần dự kiến chào bán để thực hiện hai dự án này (tương đương số cổ phần chào bán tối thiểu là gần 35,2 triệu cổ phiếu).

Trong trường hợp kết thúc đợt chào bán theo quy định, công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, Năm Bảy Bảy sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để hoàn trả số tiền thu được từ đợt chào bán cho các cổ đông đã nộp tiền mua.

Trong trường hợp số tiền huy động từ đợt chào bán thiếu hụt cho phương án sử dụng vốn, công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2022, Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu đạt 121,01 tỷ đồng, tăng 20,65 lần so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế chỉ ghi nhận 0,3 tỷ đồng, giảm 99,8% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu đạt 290,17 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng ghi nhận 2,09 tỷ đồng, giảm 99,4% so với cùng kỳ.

Năm 2022, Năm Bảy Bảy đặt mục tiêu tổng doanh thu 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 102 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2022, công ty mới hoàn thành được 36% kế hoạch doanh thu và 2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Duy Phan

Theo VietnamFinance