Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Đảm bảo triển khai gói hỗ trợ 2%,tránh tình trạng trục lợi chính sách

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, trong quá trình triển khai Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các bộ, ngành và Chính phủ họp nhiều cuộc để đưa ra quy định đảm bảo việc triển khai được thuận lợi, hạn chế được những khó khăn vướng mắc và không để trục lợi trong quá trình triển khai gói hỗ trợ này.

Với việc các doanh nghiệp có các khoản nợ cũ có các tài sản đảm bảo tiếp cận với gói hỗ trợ, gói này cho vay với các doanh nghiệp có khả năng trả nợ và có khả năng phục hồi.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng

Trong Thông tư hướng dẫn triển khai của Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu phải cho vay đúng đối tượng đối với các doanh nghiệp thuộc ngành được hỗ trợ nhưng phải đảm bảo khả năng trả nợ. Trong quá trình thẩm định đánh giá, các tổ chức tín dụng đánh giá là doanh nghiệp không đủ điều kiện nay thì sẽ không tiếp cận được với gói hỗ trợ 2%, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng thông tin.

Cụ thể, đối tượng với gói hỗ trợ này tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình nêu rất rõ. Đó là, nhóm đối tượng là nhu cầu vay vốn của một số ngành kinh tế đã được phân ngành là các tổ chức doanh nghiệp và người dân theo chuẩn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cùng đó, đối tượng này cho vay đối với những người mua nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ do Bộ Xây dựng công bố. Để triển khai có sự tham gia của các bộ liên quan và trong dự toán, lập quyết toán quy định có sự tham gia của Kiểm toán Nhà nước đối với các dự toán khi thực hiện.

Theo Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú, việc triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% sẽ khiến cầu tín dụng và khối lượng tín dụng tăng nên Ngân hàng Nhà nước đã tính toán, nghiên cứu để có lượng tín dụng bổ sung một cách phù hợp, đáp ứng nhu cầu khôi phục nền kinh tế để gói 2% có đủ dư địa về tín dụng.

Nhiệm vụ của ngành ngân hàng phải quản lý việc triển khai hỗ trợ lãi suất 2% được đúng đối tượng, đúng quy định, minh bạch, rõ ràng, không để trục lợi chính sách.

Theo đó, Thông tư 03/2022/TT-NHNN về hướng dẫn hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp của Ngân hàng Nhà nước đã quy định rất rõ ràng về các cấp trách nhiệm, kể cả địa phương trong việc xử lý vi phạm chính sách, có thể tiến hành thu hồi khoản vay nếu xác định doanh nghiệp, hộ kinh doanh vay vốn nhưng sử dụng vốn không đúng mục đích. Trong quá trình triển khai, Ngân hàng Nhà nước sẽ cử các đoàn thanh tra, giám sát cũng như phối hợp với các cơ quan kiểm toán, kiểm toán nhà nước… để quá trình triển khai của các tổ chức tín dụng đạt được theo mục tiêu đề ra.

Hồng Liên

Theo Chất lượng và cuộc sống