Toàn cảnh vùng đất xây dựng trụ sở các bộ ngành tại Tây Hồ Tây

Theo quy hoạch, các cơ quan trung ương sẽ phải thực hiện di dời trụ sở các bộ, ngành ra khỏi khu vực nội đô lịch sử về các khu vực Tây Hồ Tây và Mễ Trì. Trong đó, khu Tây Hồ Tây sẽ bố trí khoảng 35ha đất.

khu Tây Hồ Tây sẽ bố trí khoảng 35ha đất.

 

Tháng 7/2023, Bộ Xây dựng đã công bố quy hoạch xây dựng và lộ trình di dời trụ sở làm việc mới của 36 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan đoàn thể trung ương ra khỏi vùng nội đô Hà Nội. Theo đó, khu đất trong đồ án quy hoạch được duyệt có khoảng 35ha tại khu Tây Hồ Tây.
Tháng 7/2023, Bộ Xây dựng đã công bố quy hoạch xây dựng và lộ trình di dời trụ sở làm việc mới của 36 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan đoàn thể trung ương ra khỏi vùng nội đô Hà Nội. Theo đó, khu đất trong đồ án quy hoạch được duyệt có khoảng 35ha tại khu Tây Hồ Tây.
Trong đó, 20,7ha thuộc phường Xuân La, quận Tây Hồ và 14,3ha thuộc phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm. Đây sẽ là nơi bố trí trụ sở làm việc 13 bộ, ngành trung ương.
Trong đó, 20,7ha thuộc phường Xuân La, quận Tây Hồ và 14,3ha thuộc phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm. Đây sẽ là nơi bố trí trụ sở làm việc 13 bộ, ngành trung ương.
Trong khu đất được quy hoạch khoảng 35ha bố trí đất xây dựng trụ sở các cơ quan (12 cơ quan, 1 cơ quan dự trữ); đất công trình dịch vụ, công cộng; đất cây xanh, quảng trường, công viên, cầu vượt, mặt nước và đất đường giao thông. Đất xây dựng trụ sở, cơ quan với số người làm việc khoảng 14.500 người.
Trong khu đất được quy hoạch khoảng 35ha bố trí đất xây dựng trụ sở các cơ quan (12 cơ quan, 1 cơ quan dự trữ); đất công trình dịch vụ, công cộng; đất cây xanh, quảng trường, công viên, cầu vượt, mặt nước và đất đường giao thông. Đất xây dựng trụ sở, cơ quan với số người làm việc khoảng 14.500 người.
Cụ thể, tại lô B1 bố trí trụ sở làm việc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Diện tích đất là 10.381m2. Mật độ xây dựng khoảng 40%. Tầng cao là 25 tầng. Hệ số sử dụng đất khoảng 4,3 lần.
Cụ thể, tại lô B1 bố trí trụ sở làm việc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Diện tích đất là 10.381m2. Mật độ xây dựng khoảng 40%. Tầng cao là 25 tầng. Hệ số sử dụng đất khoảng 4,3 lần.

 

Lô B2 là trụ sở làm việc của Bộ Tư pháp có diện tích đất là 10.927m2, mật độ xây dựng là khoảng 40%, tầng cao là 21 tầng với hệ số sử dụng đất là khoảng 2,7 lần. Lô B3 trụ sở làm việc của Bộ Công Thương có diện tích đất là 10.382m2, mật độ xây dựng là khoảng 40%, tầng cao là 25 tầng với hệ số sử dụng đất khoảng 4,3 lần.

Lô B2 là trụ sở làm việc của Bộ Tư pháp có diện tích đất là 10.927m2, mật độ xây dựng là khoảng 40%, tầng cao là 21 tầng với hệ số sử dụng đất là khoảng 2,7 lần. Lô B3 trụ sở làm việc của Bộ Công Thương có diện tích đất là 10.382m2, mật độ xây dựng là khoảng 40%, tầng cao là 25 tầng với hệ số sử dụng đất khoảng 4,3 lần.

Lô B4 là trụ sở làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có diện tích đất là 10.926m2, mật độ xây dựng là khoảng 40%, tầng cao là 21 tầng và hệ số sử dụng đất khoảng 2,7 lần. Lô B5 là trụ sở làm việc của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp với diện tích đất là 10.568m2, có mật độ xây dựng là khoảng 40%, tầng cao là 17 tầng và hệ số sử dụng đất khoảng 2,8 lần.

Lô B4 là trụ sở làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có diện tích đất là 10.926m2, mật độ xây dựng là khoảng 40%, tầng cao là 21 tầng và hệ số sử dụng đất khoảng 2,7 lần. Lô B5 là trụ sở làm việc của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp với diện tích đất là 10.568m2, có mật độ xây dựng là khoảng 40%, tầng cao là 17 tầng và hệ số sử dụng đất khoảng 2,8 lần.

 

Lô B7 là trụ sở làm việc của Bộ Y tế với diện tích đất là 10.463m2, có mật độ xây dựng là khoảng 40%, tầng cao là 15 tầng và hệ số sử dụng đất khoảng 2,9 lần. Lô B10 là trụ sở làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo với diện tích đất là 12.385m2, có mật độ xây dựng là khoảng 40%, tầng cao là 12 tầng và hệ số sử dụng đất khoảng 2,4 lần. Lô B13 là trụ sở làm việc của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch với diện tích đất là 11.803m2, có mật độ xây dựng là khoảng 40%, tầng cao là 14 tầng và hệ số sử dụng đất khoảng 2,5 lần.

Lô B7 là trụ sở làm việc của Bộ Y tế với diện tích đất là 10.463m2, có mật độ xây dựng là khoảng 40%, tầng cao là 15 tầng và hệ số sử dụng đất khoảng 2,9 lần. Lô B10 là trụ sở làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo với diện tích đất là 12.385m2, có mật độ xây dựng là khoảng 40%, tầng cao là 12 tầng và hệ số sử dụng đất khoảng 2,4 lần. Lô B13 là trụ sở làm việc của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch với diện tích đất là 11.803m2, có mật độ xây dựng là khoảng 40%, tầng cao là 14 tầng và hệ số sử dụng đất khoảng 2,5 lần.

Lô B14 là trụ sở làm việc của Bộ Thông tin và Truyền thông với diện tích đất là 11.497m2, có mật độ xây dựng khoảng 40%, tầng cao là 15 tầng và hệ số sử dụng đất khoảng 2,6 lần. Lô B15 là trụ sở làm việc của Bộ Xây dựng với diện tích đất là 11.802m2, có mật độ xây dựng là khoảng 40%, tầng cao là 15 tầng và hệ số sử dụng đất khoảng 2,5 lần.

Lô B14 là trụ sở làm việc của Bộ Thông tin và Truyền thông với diện tích đất là 11.497m2, có mật độ xây dựng khoảng 40%, tầng cao là 15 tầng và hệ số sử dụng đất khoảng 2,6 lần. Lô B15 là trụ sở làm việc của Bộ Xây dựng với diện tích đất là 11.802m2, có mật độ xây dựng là khoảng 40%, tầng cao là 15 tầng và hệ số sử dụng đất khoảng 2,5 lần.

Lô B16 là trụ sở làm việc của Bộ Giao thông Vận tải với diện tích đất là 11.498m2, có mật độ xây dựng là khoảng 40%, tầng cao là 18 tầng và hệ số sử dụng đất khoảng 3,9 lần. Lô B8 là trụ sở làm việc của Trung tâm Kỹ thuật nghiệp vụ và chuyển giao công nghệ, với tích đất 7.985m2, có mật độ xây dựng khoảng 50%, tầng cao là 14 tầng và hệ số sử dụng đất khoảng 3,8 lần.

Lô B16 là trụ sở làm việc của Bộ Giao thông Vận tải với diện tích đất là 11.498m2, có mật độ xây dựng là khoảng 40%, tầng cao là 18 tầng và hệ số sử dụng đất khoảng 3,9 lần. Lô B8 là trụ sở làm việc của Trung tâm Kỹ thuật nghiệp vụ và chuyển giao công nghệ, với tích đất 7.985m2, có mật độ xây dựng khoảng 50%, tầng cao là 14 tầng và hệ số sử dụng đất khoảng 3,8 lần.

Lô B12 dự kiến bố trí trụ sở làm việc của cơ quan dự trữ với diện tích đất là 12.389m2, có mật độ xây dựng khoảng 40%, tầng cao là 12 tầng và hệ số sử dụng đất khoảng 2,4 lần.
Lô B12 dự kiến bố trí trụ sở làm việc của cơ quan dự trữ với diện tích đất là 12.389m2, có mật độ xây dựng khoảng 40%, tầng cao là 12 tầng và hệ số sử dụng đất khoảng 2,4 lần.
Theo đồ án quy hoạch, giai đoạn từ năm 2023 - 2025, khu Tây Hồ Tây sẽ chuẩn bị đầu tư giai đoạn I. Cụ thể, thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư xây dựng hạ tầng và chuẩn bị đầu tư xây dựng trụ sở các cơ quan có nhu cầu cấp thiết cần di dời giai đoạn I.
Theo đồ án quy hoạch, giai đoạn từ năm 2023 - 2025, khu Tây Hồ Tây sẽ chuẩn bị đầu tư giai đoạn I. Cụ thể, thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư xây dựng hạ tầng và chuẩn bị đầu tư xây dựng trụ sở các cơ quan có nhu cầu cấp thiết cần di dời giai đoạn I.

Anh Hùng

Theo VietnamFinance