Tracodi (TCD) tiếp tục phát hành trở lại 990 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với lãi suất 11%/năm

Sau khi dừng kế hoạch phát hành trái phiếu ngày 21/9, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải (Tracodi, mã TCD) quay trở lại tiếp tục kế hoạch phát hành 990 tỷ đồng trái phiếu.

Ngày 26/9, Tracodi thông qua kế hoạch phát hành 990 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 60 tháng (5 năm), đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Ngày phát hành dự kiến theo quyết định của Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.

Nghị quyết phát hành trái phiếu
Nghị quyết phát hành trái phiếu

Theo đó, lãi suất dự kiến đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%. Đối với mỗi kỳ tính lãi sau 4 kỳ tính lãi đầu tiên cho đến ngày đáo hạn: bằng tổng của lãi suất tham chiếu công bố tại ngày xác định lãi suất có liên quan cộng biên độ 4% nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 11%/năm.

Tài sản bảo đảm là quyền tài sản phát sinh từ và/hoặc liên quan đến dự án Bãi Cháy thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư và Phát triển Sơn Long.

Dự án Bãi Cháy nói trên là Khu khách sạn, dịch vụ, du lịch tại phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với quy mô 3,2 ha. Dự án do công ty Sơn Long làm chủ đầu tư (được UBND tỉnh chấp thuận từ tháng 9/2016) và đơn vị phát triển dự án là Vinahud.

Về phía Chủ đầu tư của dự án, công ty CP Đầu tư và Phát triển Sơn Long đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 2/1/2009 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp.

Trước đó, ngày 21/9, TCD thông qua kế hoạch dừng triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022. Lý do được đơn vị này đưa ra do phương án phát hành trái phiếu năm 2022 của Công ty phù hợp với quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, nhưng chưa phù hợp với Nghị định 65/2020/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Bên cạnh đó, Tracodi cũng cho biết, tình hình thị trường vốn trong quý IV/2022 có nhiều sự thay đổi, Công ty cần thời gian lập lại kế hoạch cho phương án thu xếp các nguồn vốn huy động khác nhằm tối ưu hoá hiệu quả sử dụng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, ban lãnh đạo Tracodi tiết lộ nhu cầu vốn thời gian tới rất lớn. Vào đầu năm, đơn vị vừa chào bán thành công 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ giá 20.000 đồng/cổ phiếu, huy động 1.000 tỷ đồng. Đến tháng 7 vừa qua, công ty phát hành 20 triệu cổ phiếu để hoán đổi trái phiếu. Qua đó, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng lên 2.444 tỷ đồng.

Theo lộ trình tăng vốn, Tracodi sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5% sau khi thực hiện xong phương án chào bán riêng lẻ và hoán đổi trái phiếu. Tiếp theo, doanh nghiệp phát hành ESOP 1,6 triệu cổ phiếu. Khi hoàn tất các phương án trên, đơn vị chào bán 258,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn gấp đôi lên 5.164 tỷ đồng. Tracodi dự kiến hoàn tất trong quý III/2022, nhưng đến nay chưa có thông tin triển khai.

Tổng số tiền huy động dự kiến từ cổ đông là 2.582,4 tỷ đồng. Trong đó, Công ty dự kiến dùng 1.500 tỷ đồng bổ sung vốn thực hiện mở rộng hoạt động đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng, Khu công nghiệp, bất động sản; và 1.082 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, hợp đồng ký mới cho các nhà thầu, nhà cung cấp, ngân hàng, đối tác khác.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2022, Tracodi ghi nhận doanh thu đạt 1.218,34 tỷ đồng, giảm 29,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 394,43 tỷ đồng, tăng 97,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 11,9% lên 14,6%.

Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm sau soát xét
Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm sau soát xét

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 13,2% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng giảm 27,05 tỷ đồng về 178,44 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 124,6%, tương ứng tăng thêm 265,91 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 41,7%, tương ứng giảm 67,7 tỷ đồng về 94,7 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 9,2%, tương ứng tăng thêm 8,81 tỷ đồng lên 104,46 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty thuyết minh doanh thu tài chính tăng đột biến chủ yếu do ghi nhận 234,89 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận, đây là lãi đầu tư cổ phiếu, trái phiếu trong 6 tháng đầu năm 2022.

Trong năm 2022, Tracodi đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 4.431,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 507,44 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 77,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Điểm đáng lưu ý, trong 6 tháng đầu năm, Tracodi ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 2.864,76 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 826,9 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 229,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 2.885,2 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ và phát hành thêm cổ phiếu.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/9, cổ phiếu TCD giảm 200 đồng về 12.700 đồng/cổ phiếu.

Hà Thu

Theo Chất lượng và Cuộc sống