Triển khai 116 dự án nhà xã hội

Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai 116 dự án với quy mô xây dựng khoảng 152.160 căn hộ, tổng diện tích 7.608.000 m2 để hỗ trợ cho công nhân khu công nghiệp.

Tại buổi họp báo thường kỳ “Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2022 và đề xuất phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Bộ Xây dựng” ngày 13/6, Bộ Xây dựng cho biết: Để triển khai Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện tờ trình và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025.

Ban hành Kế hoạch thực hiện và thành lập Tổ công tác đi kiểm tra 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thúc đẩy triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ.

Bộ Xây dựng họp báo thường kỳ ngày 13/6.  
Bộ Xây dựng họp báo thường kỳ ngày 13/6.  

Bên cạnh đó, Bộ đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, trong đó có chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ.

6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn cả nước, Bộ Xây dựng đã hoàn thành 275 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Về nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp, Bộ triển khai 339 dự án, quy mô xây dựng khoảng 372.000 căn, với tổng diện tích khoảng 18.600.000 m2, trong đó đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 122 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 54.400 căn hộ, tổng diện tích 2.721.500 m2.

Bộ đang triển khai 116 dự án với quy mô xây dựng khoảng 152.160 căn hộ, tổng diện tích 7.608.000 m2.

Bộ Xây dựng triển khai 116 dự án nhà xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp.  
Bộ Xây dựng triển khai 116 dự án nhà xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp.  

Về nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, Bộ cũng đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 153 dự án, quy mô xây dựng khoảng 92.490 căn hộ, với tổng diện tích khoảng 4.624.000 m2.

Đồng thời, tiếp tục triển khai 223 dự án, quy mô xây dựng khoảng 219.300 căn hộ, với tổng diện tích khoảng 10.967.000 m2.

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, tổng số lượng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp đã khởi công là 11 dự án với tổng số khoảng 25.675 căn với tổng diện tích xây dựng khoảng 1.282.850 m2 tại nhiều địa phương .

Bộ Xây dựng ưu tiên triển khai các khu chung cư nguy hiểm, thuộc diện phải phá dỡ như: Hà Nội đã thực hiện kiểm định được 401/1.579 nhà chung cư, trong đó có 8 nhà chung cư nguy hiểm.

TP Hồ Chí Minh đã thực hiện kiểm định được 474 nhà chung cư (573 lô) được xây dựng trước năm 1975, trong đó có 14 chung cư cấp D, đã cải tạo, sửa chữa 199 chung cư với tổng mức đầu tư 275 tỷ đồng.

Bộ tiếp tục triển khai Dự án Hợp phần 1 của Dự án “Hỗ trợ xây nhà chống chịu bão, lụt” do Quỹ khí hậu xanh (GCF) tài trợ không hoàn lại thông qua Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP); phối hợp chặt chẽ với KOICA triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng chính sách tổng thể nhà ở xã hội tại Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030” theo Kế hoạch được phê duyệt.

Hà Anh

Theo Doanh nghiệp Việt Nam