Trước khi 'xuống tiền' mua chung cư có thời hạn 50 năm, nhà đầu tư cần lưu ý gì?

Hiện nay có nhiều chung cư có thời hạn sử dụng tối đa là 50 năm hoặc 70 năm.

Theo khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai 2013, dự án kinh doanh nhà ở để bán (như chung cư) thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án. Còn người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Về thời hạn sử dụng nhà chung cư sẽ được xác định căn cứ vào cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư (Điều 99 Luật nhà ở năm 2014).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, khi nhà chung cư hết niên hạn sử dụng hoặc bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng thì tùy trường hợp sẽ xử lý:

- Nếu nhà chung cư còn bảo đảm chất lượng và an toàn cho người sử dụng thì chủ sở hữu được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trong kết luận kiểm định (trừ trường hợp nằm trong khu vực phải thực hiện cải tạo, xây dựng đồng bộ với khu nhà ở thuộc diện bị phá dỡ hoặc tất cả các chủ sở hữu thống nhất phá dỡ để xây dựng lại nhà chung cư mới).

- Nếu nhà chung cư bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không còn bảo đảm an toàn thì chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới hoặc bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ và xây dựng công trình khác.

Việc xử lý nhà chung cư và quyền sử dụng đất có nhà chung cư thuộc diện bị phá dỡ thực hiện như sau:

- Trường hợp khu đất có nhà chung cư vẫn phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở thì chủ sở hữu được cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới.

- Trường hợp khu đất có nhà chung cư không còn phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở thì chủ sở hữu nhà chung cư phải bàn giao lại nhà chung cư này cho cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ và xây dựng công trình khác theo quy hoạch.

Nếu chủ sở hữu nhà chung cư không chấp hành việc phá dỡ hoặc không bàn giao nhà ở thì sẽ bị cưỡng chế phá dỡ hoặc cưỡng chế di chuyển để bàn giao nhà ở (theo khoản 3 Điều 99 Luật Nhà ở 2014).

Người dân cũng an tâm là việc giải quyết chỗ ở cho các chủ sở hữu có nhà chung cư bị phá dỡ sẽ được thực bố trí tái đinh cư theo quy định tại Điều 116 Luật Nhà ở 2014.

Quốc Chiến

Theo Chất lượng và cuộc sống