Từ 1/8/2024, sở hữu chung cư mini sẽ được cấp sổ hồng?

Luật Nhà ở 2023 khi được đi vào hoạt động sẽ có một số thay đổi trong việc cấp sổ hồng, trong đó có những thay đổi đối với trường hợp sở hữu chung cư mini.

Chung cư mini là cách gọi quen thuộc của căn hộ nhiều tầng, nhiều phòng ở để bán, cho thuê mua, cho thuê. Mặc dù không có định nghĩa cụ thể nhưng có thể hiểu chung cư mini là loại hình nhà ở có các đặc điểm sau: 

- Có ≥ 02 tầng, trong đó, mỗi tầng sẽ được thiết kế, xây dựng lại thành các căn hộ được dùng để bán, cho thuê mua hoặc dùng kết hợp bán, cho thuê mua, cho thuê căn hộ.

- Có ≥ 02 tầng và có quy mô ≥ 20 căn hộ được dùng để cho thuê.

Chung cư mini sẽ có sổ hồng. Ảnh: Internet
Chung cư mini sẽ có sổ hồng. Ảnh: Internet

Quy định về phát triển nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân để bán, cho thuê mua, cho thuê được quy định tại khoản 2 Điều 57 Luật Nhà ở 2023. Cụ thể:

1. Cá nhân có quyền sử dụng đất ở theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này xây dựng nhà ở trong các trường hợp sau đây thì phải đáp ứng điều kiện làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở, việc đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở:

- Nhà ở có từ 02 tầng trở lên mà tại mỗi tầng có thiết kế, xây dựng căn hộ để bán, để cho thuê mua, để kết hợp bán, cho thuê mua, cho thuê căn hộ.

- Nhà ở có từ 02 tầng trở lên và có quy mô từ 20 căn hộ trở lên để cho thuê.

2. Căn hộ quy định tại khoản 1 Điều này được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai, được bán, cho thuê mua, cho thuê theo quy định của Luật này, pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Theo quy định này, nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân (chung cư mini) sẽ được xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai, được bán, cho thuê mua, cho thuê theo quy định của Luật Nhà ở 2023 và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Luật Nhà ở 2023 được thông qua có hiệu lực vào 1/1/2025. Tuy nhiên Chính phủ đề xuất Luật này có hiệu lực ngay từ ngày 1/8/2024, sớm hơn 5 tháng.

Chi Chi

Theo Chất lượng và cuộc sống