Từ năm 2026, đất nông nghiệp có khả năng được miễn thuế sử dụng đất

Bộ Tài chính vừa có đề xuất về việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong vòng 5 năm, bắt đầu từ ngày 1/1/2026.

Theo báo Thanh Niên, Bộ Tài chính đã đề xuất 2 phương án về thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Trong đó, Bộ Tài chính đang nghiêng về phương án tiếp tục thực hiện chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và thời gian miễn thuế sẽ áp dụng trong 5 năm kể từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2030. Phương án này được đánh giá là phù hợp với thực tế sản xuất nông nghiệp, đời sống khu vực nông thôn và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bên cạnh đó, việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong 5 năm này sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh chính sách thuế với đất nông nghiệp.

Đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Ảnh minh họa
Đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Ảnh minh họa

Với phương án thứ hai, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong vòng 10 năm tới từ 1/1/2026 - 1/1/2036. Phương án này được Bộ Tài chính đánh giá là không khả thi vì bối cảnh tình hình kinh tế thế giới biến động khó lường. Trong trường hợp cần thiết, khó có thể điều chỉnh chính sách khi cần phải có chính sách thuế để điều tiết. Chưa kể, thời gian miễn thuế dài sẽ tăng áp lực lên ngân sách nhà nước. 

Theo kế hoạch, đề xuất này sẽ được Chính phủ lập đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua đề nghị bổ sung dự án Nghị quyết vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2025 vào tháng 9 tới.

Chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp là giải pháp có tác động lớn, quan trọng góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong từng thời kỳ. Chính sách cũng góp phần hỗ trợ trực tiếp người nông dân; khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng thời khuyến khích tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn.

Chi Chi

Theo Chất lượng và cuộc sống