Vì sao FLC Faros “chây ì” nộp báo cáo tài chính kiểm toán?

FLC Faros chưa tìm được đơn vị kiểm toán phù hợp nên công ty chưa thể thực hiện nộp và công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo đúng quy định.

So với mức đỉnh cao nhất lịch sử 187.500 đồng/cổ phiếu được thiết lập vào 2/11/2017, cổ phiếu ROS của FLC Faros đã giảm 97,8%.  
So với mức đỉnh cao nhất lịch sử 187.500 đồng/cổ phiếu được thiết lập vào 2/11/2017, cổ phiếu ROS của FLC Faros đã giảm 97,8%.  

Ngày 27/5, FLC Faros đã có công văn giải trình nguyên nhân chậm công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát. Theo đó ngày 23/5, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã ra quyết định về việc chuyển cổ phiếu ROS của FLC Faros từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ 30/5 do công ty chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Ông Nguyễn Bình Phương, Chủ tịch HĐQT FLC Faros cho rằng, như đã giải trình tại công văn số 206/2022/CV-ROS ngày 25/4, do chưa tìm được đơn vị kiểm toán phù hợp nên công ty chưa thể thực hiện nộp và công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo đúng quy định. Hiện nay, FLC Faros vẫn đang gấp rút tìm kiếm đơn vị kiểm toán mới trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Bên cạnh đó, công ty cũng chưa thực hiện được thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật do chưa nhận được phản hồi của Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an và Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Công ty sẽ tiếp tục gửi công văn đến hai đơn vị này để xin ý kiến.

"Vận đen" chưa dừng lại đối với nhà đầu tư đang nắm cổ phiếu ROS. Ngày 25/5, HOSE đã đưa cổ phiếu ROS từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch kể từ ngày 1/6. Cổ phiếu này chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận kể từ 1/6. Nếu công ty tiếp tục "chây ì" công bố báo cáo tài chính thì cổ phiếu ROS sẽ bị hủy niêm yết tại HOSE.

Được biết, tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của FLC Faros đã thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính công ty năm 2021. Theo đó, đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của công ty.

Theo đó, báo cáo tài chính bán niên 2021 được Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Vietland). Điều đáng chú ý là FLC Faros liên tục thay đổi các đơn vị kiểm toán.

Năm 2019 và 2020, báo cáo tài chính của FLC Faros được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Năm 2018, Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm còn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên.

Ngoài việc chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, FLC Faros còn chưa công bố báo cáo tài chính quý 1/2022, báo cáo thường niên, chưa chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Đóng cửa ngày 31/5, cổ phiếu ROS ở mức 4.110 đồng/cổ phiếu, giảm 76% giá trị so với đỉnh của năm 2022 được thiết lập vào 10/1 vừa qua và 97,8% đỉnh cao nhất lịch sử được thiết lập vào 2/11/2017 với giá 187.500 đồng/cổ phiếu.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và Cuộc sống