Vì sao Tập đoàn FLC “chây ì” nộp báo cáo tài chính kiểm toán?

Tập đoàn FLC chưa tìm được đơn vị kiểm toán phù hợp nên chưa thể thực hiện nộp và công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo đúng quy định.

Tính đến thời điểm hiện tại, CTCP Tập đoàn FLC chưa tìm được đơn vị kiểm toán phù hợp nên chưa thể thực hiện nộp và công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo đúng quy định.

Từ khi ông Trịnh Văn Quyết bán chui và bị phát hiện, cổ phiếu FLC đã mất 74% giá trị.
Từ khi ông Trịnh Văn Quyết bán chui và bị phát hiện, cổ phiếu FLC đã mất 74% giá trị.

Ngày 26/5, Tập đoàn FLC đã có công văn giải trình chậm công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát. Theo đó ngày 5/5, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã ra quyết định về việc chuyển cổ phiếu FLC của Tập đoàn FLC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ 12/5 do công ty chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC Bùi Hải Huyền cho rằng, như đã giải trình tại công văn số 245/FLC-BKT ngày 22/4, do chưa tìm được đơn vị kiểm toán phù hợp nên Tập đoàn FLC chưa thể thực hiện nộp và công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo đúng quy định.

"Hiện nay, Tập đoàn FLC vẫn đang gấp rút tìm kiếm đơn vị kiểm toán mới trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021", bà Bùi Hải Huyền nhấn mạnh.

Ngày 25/5, HOSE đã đưa cổ phiếu FLC từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch kể từ 1/6. Cổ phiếu FLC chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận kể từ 1/6.

Do liên tục gặp các thông tin tiêu cực nên ngày 26/6, cổ phiếu FLC giảm sàn, trắng bên mua với 6.176.700 cổ phiếu khớp lệnh và còn dư bán tại giá sàn hơn 17 triệu cổ phiếu. Hiện nay, cổ phiếu FLC chỉ còn 6.200 đồng/cổ phiếu, giảm 74,3% kể từ đỉnh được thiết lập vào 10/1.

Được biết, tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tập đoàn FLC đã thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính công ty năm 2021. Theo đó, đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của công ty.

Theo đó, báo cáo tài chính bán niên 2021 được Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Vietland) kiểm toán nhưng Tập đoàn FLC vẫn chưa tìm kiếm được đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm.

Điều đáng chú ý là Tập đoàn FLC liên tục thay đổi các đơn vị kiểm toán. Như năm 2020, Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm còn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên.

Năm 2019, báo cáo tài chính của Tập đoàn FLC được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS). Năm 2018, báo cáo tài chính năm của Tập đoàn FLC được kiểm toán bởi AASCS nhưng báo cáo tài chính bán niên được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và cuộc sống