Vì sao Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn bị xử phạt?

Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn (mã chứng khoán: SQC) nhận

Ngày 6/6, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định 242 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn. Công ty này có trụ sở tại lô B6, đường số 5, KCN Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Theo Quyết định 242, SQC bị phạt số tiền 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, SQC không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2023 và Báo cáo thường niên năm 2023.

SQC cũng công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và HNX các tài liệu: BCTC bán niên năm 2023 đã được soát xét, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023, Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023, Nghị quyết hội đồng quản trị (HĐQT) số 0807 ngày 8/7/2022 về việc tìm kiếm phương án kinh doanh, Nghị quyết HĐQT số 0510 ngày 5/10/2022 về việc tạm ngưng việc hợp tác đầu tư nhà xưởng cho thuê, Nghị quyết HĐQT số 1503 ngày 15/3/2023 về việc chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Nghị quyết HĐQT số 0505 ngày 5/5/2023 về việc thống nhất nội dung Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn năm 2023, Nghị quyết HĐQT số 0909 ngày 9/9/2023 về việc chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm 2024.

Vì sao Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn bị xử phạt? - Ảnh 1Cổ phiếu SQC được đưa vào diện cảnh báo trong ngày 6/6.

Cũng trong ngày 6/6, HNX đã ban hành quyết dịnh 640 về việc đưa vào diện cảnh báo đối với cổ phiếu SQC của Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn từ ngày 10/6/2024.

Lý do SQC bị đưa vào diện cảnh báo là do báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cổ phiếu bị cảnh báo theo quy định, Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn phải có văn bản gửi HNX giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.

Trước đó, hôm 31/5, trong báo cáo giải trình gửi HNX, Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn cho biết, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2023 lỗ hơn 38,5 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước lỗ hơn 12,6 tỷ đồng. Lý do được doanh nghiệp đưa ra là do công ty chỉ có doanh thu của hoạt động cho thuê nhà xưởng, nhà văn phòng; trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính là nguyên nhân dẫn đến tăng lỗ so với cùng kỳ năm ngoái.

Chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2023 so với lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp từ đầu năm đến quý IV/2023: tăng lỗ hơn 38,1 tỷ đồng. Nguyên nhân là do trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính.

Thu An

Theo Doanh nghiệp Việt Nam