Vietbank chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Vietbank chào bán phát hành 100.000 trái phiếu, mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu ra công chúng, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

 

Trong năm 2023, Vietbank đã có 2 đợt chào bán với tổng giá trị lần lượt 100 tỷ đồng và 1.900 tỷ đồng. Trong đó, đợt 2 trị giá 1.900 tỷ đồng có 22 nhà đầu tư cá nhân tham gia mua trái phiếu.
Trong năm 2023, Vietbank đã có 2 đợt chào bán với tổng giá trị lần lượt 100 tỷ đồng và 1.900 tỷ đồng. Trong đó, đợt 2 trị giá 1.900 tỷ đồng có 22 nhà đầu tư cá nhân tham gia mua trái phiếu.

Đây là đợt 3, Vietbank chào bán trái phiếu ra công chúng theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 202/GCN-UBCK ngày 12/7/2022 và văn bản số 9455/UBCK-QLCB ngày 29/12/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam về tài liệu báo cáo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3.

Trái phiếu do Vietbank chuẩn bị phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, có mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 7 năm và định kỳ trả lãi là 1 năm/lần.

Lãi suất áp dụng cho trái phiếu là lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,5% vào 5 năm đầu và biên độ 3,5% vào 2 năm cuối. Số lượng đăng ký mua tối thiểu là 5 trái phiếu, tương đương 50 triệu đồng. Thời gian phát hành dự kiến là ngày 27/3/2024. Nhà đầu tư có thể đăng ký mua trái phiếu tại các điểm giao dịch của Vietbank từ ngày 10/1 đến 26/3/2024.

Nguồn vốn thu được từ hoạt động chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng đối với các dự án trung và dài hạn, đồng thời đảm bảo các giới hạn, tỷ lệ an toàn hoạt động ngân hàng.

Trong hoạt động kinh doanh của năm 2023, Vietbank đã triển khai các phương thức kinh doanh linh hoạt, tăng cường ứng dụng công nghệ số nhằm mang đến trải nghiệm và sự hài lòng cho khách hàng, nâng cao chất lượng và hiệu suất nguồn nhân lực, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn, tăng cường quản trị rủi ro và công tác xử lý nợ…

Bước sang năm 2024, Vietbank xác định mục tiêu chính là tăng trưởng quy mô, hoạt động an toàn, tuân thủ các quy định, nâng cao năng lực tài chính. Đồng thời ngân hàng sẽ tập trung đầu tư xây dựng nền tảng vững chắc về nhân sự, công nghệ, quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế để đáp ứng cho chiến lược phát triển lâu dài được ổn định và bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó, ngân hàng dự kiến tiếp tục đồng hành, chia sẻ cùng khách hàng và tiên phong thực hiện trách nhiệm cộng đồng - xã hội, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và cuộc sống