Vốn FDI đổ vào bất động sản trong 6 tháng đầu năm cao nhất trong vòng 5 năm

Số vốn FDI đổ vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay đạt con số “khủng”, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu Cục Đầu tư nước ngoài vừa công bố, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đạt gần 15,2 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Vốn FDI đổ vào bất động sản trong 6 tháng đầu năm cao nhất trong vòng 5 năm - Ảnh 1

Vốn đăng ký cấp mới có 1.538 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt hơn 9,5 tỷ USD, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và tăng gần 47% về số vốn đăng ký. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản đạt gần 1,9 tỷ USD, gấp 4,7 lần cùng kỳ và chiếm gần 20% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Singapore là nhà đầu tư lớn nhất trong 6 tháng qua với hơn 4 tỷ USD, chiếm hơn 42% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc) gần 1,2 tỷ USD, chiếm hơn 12%; Trung Quốc và Nhật Bản khoảng 1 tỷ USD, chiếm lần lượt gần 11% và hơn 10%,...

Theo Tổng cục Thống kê, có 592 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm gần 4 tỷ USD, tăng 35% so với cùng kỳ.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh thì vốn FDI đăng ký vào hoạt động kinh doanh bất động sản đạt gần 2 tỷ USD, gấp 3,4 lần cùng kỳ và chiếm gần 15% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 6 tháng đầu năm ước đạt 10,84 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước, là con số thực hiện cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 5 năm qua.

Vốn FDI thực hiện 6 tháng đầu năm các năm 2020-2024 (tỷ USD)
Vốn FDI thực hiện 6 tháng đầu năm các năm 2020-2024 (tỷ USD)

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 8,6 tỷ USD, chiếm 79,3% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1 tỷ USD, chiếm 9,3%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 418 triệu USD, chiếm 3,9%.

Ở chiều ngược lại, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 6 tháng đầu năm nay có 57 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 118,6 triệu USD, giảm 19,3% so với cùng kỳ năm trước; có 11 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 18,4 triệu USD, giảm 89,4%.

Tính chung 6 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 137 triệu USD, giảm 57,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, 21 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó: Hà Lan là nước dẫn đầu với 54,6 triệu USD, chiếm 39,8% tổng vốn đầu tư; Lào 35,5 triệu USD, chiếm 25,9%; Hoa Kỳ 18,7 triệu USD, chiếm 13,6%; New Zeland đạt 5,9 triệu USD, chiếm 4,3%; Indonesia 5,5 triệu USD, chiếm 4%.

Phương Hà

Theo Chất lượng và cuộc sống