VPBank: Bố cáo khai trương Phòng giao dịch Tân Uyên

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sẽ chính thức hoạt động VPBank Phòng Giao Dịch Tân Uyên trực thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Bình Dương.

 

  • Tên đầy đủ tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bình Dương – Phòng giao dịch Tân Uyên  
  • Tên viết tắt: VPBank Tân Uyên  
  • Địa chỉ trụ sở: Thửa đất số 13, Tờ bản đồ số 10, Đường DT747, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương   
  • Giấy chứng nhận ĐK: số 00002 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 07/03/2023  
  • Ngày dự kiến hoạt động: 20/03/2023 
    VPBank: Bố cáo khai trương Phòng giao dịch Tân Uyên - Ảnh 1

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng Giao dịch Tân Uyên là đại diện pháp nhân của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng  

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.  

VP