10 trường hợp xây nhà không cần Giấy phép xây dựng từ năm 2025

Theo quy định của Luật Xây dựng (sửa đổi) sẽ có nhiều trường hợp không cần xin Giấy phép xây dựng (GPXD) từ năm 2025.


Giấy phép xây dựng là gì?

Căn cứ theo Khoản 17 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 quy định, GPXD là văn bản pháp lý được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư nhằm xây dựng mới, sửa chữa và cải tạo, di dời công trình.

Sẽ có 10 trường hợp không cần Giấy phép xây dựng theo quy định mới của Luật Xây dựng (sửa đổi). Ảnh: Internet
Sẽ có 10 trường hợp không cần Giấy phép xây dựng theo quy định mới của Luật Xây dựng (sửa đổi). Ảnh: Internet

Theo đó, GPXD gồm những loại giấy phép được quy định tại Khoản 3 Điều 89 Luật Xây dựng 2019, cụ thể gồm:

- GPXD mới;

- Giấy phép sửa chữa, cải tạo;

- Giấy phép di dời công trình

10 trường hợp được miễn GPXD

Căn cứ theo Luật Xây dựng (sửa đổi) mới nhất, sẽ có những trường hợp khi xây dựng nhà mà không cần xin giấy phép, gồm:

1. Những công trình xây dựng bí mật của Nhà nước; công trình xây dựng khẩn cấp cần tiến hành nhanh nhất.

2. Công trình xây dựng thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư xây dựng. Bởi vậy những công trình này không cần phải cấp Giấy phép xây dựng.

3. Những công trình xây dựng tạm theo quy định tại Điều 131 của Luật này cũng sẽ được miễn GPXD.

Bình thường nếu không có GPXD mà tự ý xây hoặc xây sai giấy phép xây dựng thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm pháp lý trước cơ quan chủ quản. Ảnh: Internet
Bình thường nếu không có GPXD mà tự ý xây hoặc xây sai giấy phép xây dựng thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm pháp lý trước cơ quan chủ quản. Ảnh: Internet

4. Các công trình sửa chữa, cải tạo bên trong công trình hoặc công trình sửa chữa, cải tạo mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nội dung sửa chữa, cải tạo không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng đến an toàn kết cấu chịu lực của công trình, phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu về an toàn phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường. Những công trình thuộc điều này sẽ không cần xin Giấy phép xây dựng.

5. Các công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định của pháp luật về quảng cáo; các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ; cũng sẽ không phải xin phép GPXD.

6. Những công trình xây dựng nằm trên địa bàn 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì không cần xin Giấy phép xây dựng lần nữa.

7. Các công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng và đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Luật này.

8. Trường hợp nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng ở khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

9. Trường hợp là các công trình xây dựng cấp IV, những nhà ở riêng lẻ thuộc nông thôn có quy mô dưới 7 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa, các trường hợp này thì cũng không cần phải xin giấy phép xây dựng.

10. Trường hợp chủ đầu tư xây dựng công trình được quy định tại các trường hợp 2, 6, 7, 8 và 9 (đã nêu phía trên), trừ nhà ở riêng lẻ quy định tại trường hợp 9 có trách nhiệm gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý.

An Nhiên

Theo Chất lượng và cuộc sống