7 trường hợp được sử dụng đất cho nhiều mục đích từ nông nghiệp đến thương mại, dịch vụ

Luật Đất đai 2024 được đi vào thực thi trong thời gian tới quy định rõ ràng về các trường hợp cũng như điều kiện sử dụng đất đa mục đích.

Trường hợp về những loại đất sử dụng kết hợp đa mục đích được quy định rõ ràng trong Luạt Đất đai 2024. Theo đó, căn cứ khoản 1 Điều 218 Luật Đất đai 2024, các loại đất được sử dụng kết hợp đa mục đích gồm:

Đất nông nghiệp vẫn có thể sử dụng cho mục đích thương mại. Ảnh minh họa  
Đất nông nghiệp vẫn có thể sử dụng cho mục đích thương mại. Ảnh minh họa  

- Đất nông nghiệp được sử dụng kết hợp với mục đích thương mại, dịch vụ, chăn nuôi, trồng cây dược liệu.

- Đất sử dụng vào mục đích công cộng được kết hợp với mục đích thương mại, dịch vụ.

- Đất xây dựng công trình sự nghiệp được sử dụng kết hợp với mục đích thương mại, dịch vụ.

- Đất ở được sử dụng kết hợp với mục đích nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, công trình sự nghiệp có mục đích kinh doanh.

- Đất có mặt nước được sử dụng kết hợp đa mục đích theo quy định tại các điều 188, 189 và 215 Luật Đất đai 2024.

- Đất tôn giáo, đất tín ngưỡng được sử dụng kết hợp với mục đích thương mại, dịch vụ;

- Đất quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 9 Luật Đất đai 2024 được sử dụng kết hợp mục đích nông nghiệp, xây dựng công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ, thông tin, quảng cáo ngoài trời, điện mặt trời.

Với các loại đất được phép sử dụng đa mục đích cũng cần điều kiện cụ thể để khi phải đáp ứng được các yêu cầu theo khoản 2, 3 Điều 218 Luật Đất đai 2024: 

- Không làm thay đổi loại đất theo phân loại đất quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 9 và đã được xác định tại các loại giấy tờ quy định tại Điều 10 Luật Đất đai 2024.

- Không làm mất đi điều kiện cần thiết để trở lại sử dụng đất vào mục đích chính.

- Không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

- Hạn chế ảnh hưởng đến bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học, cảnh quan môi trường.

- Không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của các thửa đất liền kề.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

- Tuân thủ pháp luật có liên quan.

7 trường hợp được sử dụng đất cho nhiều mục đích từ nông nghiệp đến thương mại, dịch vụ - Ảnh 1

Phải đảm bảo nhiều điều kiện để có thể sử dụng đất đa mục đích. Ảnh minh họa

Lưu ý: Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp kết hợp với thương mại, dịch vụ thì phải chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm đối với phần diện tích kết hợp đó.

Các trường hợp sử dụng đất kết hợp với thương mại, dịch vụ quy định trên thì phải lập phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung phương án sử dụng đất kết hợp bao gồm:

- Thông tin về thửa đất, khu đất đang sử dụng: vị trí, diện tích, hình thức sử dụng đất; thời hạn sử dụng đất.

- Diện tích, mục đích sử dụng đất kết hợp, thời hạn sử dụng đất kết hợp.

- Nội dung đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chi Chi

Theo Chất lượng và Cuộc sống