Bà Rịa - Vũng Tàu: Dự án chậm tiến độ sẽ bị thu hồi

Kể từ ngày 3/10/2022, tỉnh BR - VT sẽ thu hồi đất trong trường hợp bên thuê đất, thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất.

Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND quy định về thu hồi đất trong các khu công nghiệp (KCN) - cụm công nghiệp (CCN), làng nghề… không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Dự án chậm tiến độ sẽ bị thu hồi - Ảnh 1

Từ ngày 3/10/2022, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thu hồi đất trong trường hợp bên thuê đất, thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất.

Cụ thể, bắt đầu từ ngày 3/10/2022, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thu hồi đất trong trường hợp bên thuê đất, thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất.

UBND tỉnh giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có trách nhiệm hủy hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền hủy giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; lập danh sách giấy chứng nhận đã bị hủy gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai để thông báo công khai trên trang thông tin điện tử.

Theo Quyết định trên, đối tượng áp dụng là tất cả các tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư theo hình thức thuê đất, thuê lại đất trong KCN - CCN, làng nghề; doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN - CCN, làng nghề; cơ quan, đơn vị nhà nước được giao nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi trường, quản lý đầu tư, quản lý đất KCN - CCN làng nghề.

Đối với trường hợp giấy chứng nhận đang thế chấp tại các tổ chức tín dụng, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có trách nhiệm thông báo cho tổ chức tín dụng xử lý hợp đồng thế chấp và nộp lại giấy chứng nhận đã cấp theo quy định.

Quyết định cũng quy định chi tiết trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN - CCN làng nghề; trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

K.C

Theo Chất lượng và cuộc sống