Bà Rịa - Vũng Tàu: Lộ diện liên danh trúng thầu dự án hạ tầng khu tái định cư Long Sơn gần 900 tỷ

Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp của dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Long Sơn, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 892 tỷ đồng.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 892 tỷ đồng.

Liên danh Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Mỹ Nam là đơn vị trúng thầu với giá 88,592 tỷ đồng (giảm 0,413 tỷ đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,4%); thời gian thực hiện hợp đồng 24 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Gói thầu nêu trên sử dụng ngân sách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; được đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình đường Nguyễn Phong Sắc (nối từ khu tái định cư Long Sơn đến đường vào khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, thành phố Vũng Tàu) thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Long Sơn, xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu, do Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 892 tỷ đồng. Để thực hiện dự án, Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở 16 gói thầu. 

Cụ thể, 16 gói thầu là: tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát và thiết kế bước lập thiết kế bản vẽ thi công; tư vấn lập HSYC, HSMT và phân tích đánh giá HSĐX, HSDT; tư vấn thẩm định HSYC, HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu; tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; tư vấn giám sát khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công; tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và thẩm tra an toàn giao thông; tư vấn thẩm định giá vật liệu; 

Tư vấn giám sát thi công; tư vấn kiểm toán; tư vấn kiểm tra vật liệu, cấu kiện, thiết bị và kiểm định chất lượng công trình; đo vẽ bản đồ địa chính và cắm mốc ranh giới thu hồi đất; tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá, xử lý bom mìn, vật nổ; rà phá xử lý bom mìn, vật nổ; tư vấn giám sát rà phá xử lý bom mìn, vật nổ; bảo hiểm công trình; xây lắp.

An Tâm

Theo VietnamFinance