Bắc Giang sắp ‘đón’ loạt dự án Khu đô thị và khu dân cư hơn 150ha

Vừa qua UBND tỉnh Bắc Giang đã có quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) hai khu đô thị và một khu dân cư tổng diện tích hơn 150 ha.

Cụ thể, Dự án thứ nhất là Khu đô thị tại xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng và xã Đồng Sơn (TP Bắc Giang) với diện tích lập quy hoạch gần 94 ha. Quy mô dân số khoảng 12.000 -15.000 người.

Dự án có phía Bắc giáp khu đất nông nghiệp xã Đồng Sơn (TP Bắc Giang), phía Nam giáp khu đất nông nghiệp xã Tiền Phong (huyện Yên Dũng), phía Đông giáp Quốc lộ 37 kéo dài, phía Tây giáp khu dân cư thôn Quyết Tiến và thôn Thành Công (xã Tiền Phong).

Dự án thứ hai là Khu đô thị mới phía Tây Nam thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa với diện tích lập quy hoạch khoảng 40 ha. Quy mô dân số dự kiến khoảng 6.000 người.

Ranh giới cụ thể được giới hạn phía Bắc giáp dự án Khu dân cư số 3 thị trấn Thắng và tuyến kênh tưới 1B; phía Nam giáp đất nông nghiệp tổ dân phố Việt Hùng, thị trấn Thắng; phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng tổ dân phố Việt Hùng và tổ dân phố Dinh Hương, thị trấn Thắng; phía Tây giáp đất nông nghiệp và khu dân cư hiện trạng tổ dân phố Đông Ngàn, thị trấn Thắng.

Cuối cùng là dự án Khu dân cư mới xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn với diện tích lập quy hoạch khoảng 20 ha. Quy mô dân số: khoảng 2.000 người.

Ranh giới cụ thể như sau: Phía Bắc giáp đất nông nghiệp thôn Thủ Dương; phía Nam giáp khu dân cư hiện hữu thôn Thủ Dương; phía Đông giáp đường liên xã và Khu dân cư hiện hữu; phía Tây giáp đất nông nghiệp thôn Thủ Dương.

Loạt dự án KĐT và KDC sắp đổ bộ vào Bắc Giang.  
Loạt dự án KĐT và KDC sắp đổ bộ vào Bắc Giang.  

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Giang cũng đã ban hành văn bản về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 hàng loạt dự án Khu đô thị với quy mô hàng trăm ha, tập trung chủ yếu tại huyện Lục Nam.

Đơn cử là dự án Khu đô thị số 4 thị trấn Đồi Ngô với tổng diện tích lập quy hoạch gần 54 ha, dân số khoảng 5.000 người. Hay dự án Khu đô thị số 12 thị trấn Đồi Ngô có quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng hơn 24 ha, dân số khoảng 2.600 người.

Ngoài ra  còn có dự án Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Đồi Ngô với diện tích nghiên cứu lập quy hoạch gần 50 ha, dân số khoảng 6.420 người.

Bên cạnh đó Tại huyện Việt Yên, UBND tỉnh Bắc Giang cũng mới có văn bản về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bích Động – Tự Lạn. Dự án có diện tích lập quy hoạch khoảng 33 ha với quy mô dân số khoảng 3.500 người.

Ngoài dự án trên, tại huyện Việt Yên còn có dự án Khu đô thị số 1 thị trấn Nếnh với diện tích nghiên cứu lập quy hoạch hơn 32 ha; dân số dự kiến khoảng 3.500 người; KĐT Quảng Minh – Ninh Sơn với diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 98 ha, dân số dự kiến khoảng 10.000 người;  KĐT số 3 (xã Quảng Minh và thị trấn Nếnh) với diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 56 ha, dân số dự kiến khoảng 7.500 người.

Uyển Nhi

Theo Kinh doanh & Phát triển