Becamex TDC chậm thanh toán lãi trái phiếu sau khi lỗ hơn trăm tỷ đồng quý IV

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HoSE: TDC) vừa báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn trong thời gian từ ngày 15/2/2023 đến ngày 22/3/2023.

Theo đó, lô trái phiếu TDC.BOND.2020.700 đang ở trong trạng thái chậm thanh toán. TDC cho biết ngày 15/2/2023, công ty đã thanh toán 7 tỷ đồng và số tiền lãi chưa thanh toán là hơn 16,8 tỷ đồng.

Thời gian phải hoàn tất khoản thanh toán này là trước ngày 23/2/2023, tuy nhiên TDC đưa ra phương án thanh toán, đàm phán với nhà đầu tư là hoàn thành trước ngày 23/3/2023, tức là sau đó 1 tháng.

TDC cho biết sẽ thanh toán phần lãi còn lại và tiền phạt lãi chậm trả tính đến ngày thanh toán.

Lý do chậm thanh toán tiền lãi trái phiếu mà công ty đưa ra là do tình hình bất động sản thời gian qua rất chậm, ảnh hưởng tới dòng tiền sản xuất kinh doanh.

Được biết, lô trái phiếu TDC.BOND.2020.700 được phát hành vào ngày 9/11/2020 và dự kiến đáo hạn vào ngày 15/11/2025. Lô trái phiếu có mệnh giá 700 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CY375724 thuộc sở hữu của TDC.

Lãi suất của lô trái phiếu TDC.BOND.2020.700 là 10,5%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên, 11%/năm cho kỳ lãi từ 5-8, lãi suất cho các kỳ lãi sau đó tính theo biên độ nhưng không thấp hơn 11,5%/năm.

Việc chậm thanh toán lãi trái phiếu của TDC diễn ra trong bối cảnh công ty vừa báo lỗ đậm hơn trăm tỷ đồng trong quý IV vừa qua.

Theo đó, doanh thu thuần quý IV của TDC đạt 183 tỷ đồng, giảm 78% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 29 tỷ đồng, giảm 91%.

Mức lợi nhuận gộp khá thấp này là không đủ để TDC trang trải các loại chi phí (chi phí tài chính đạt 55 tỷ đồng, chi phí bán hàng 38 tỷ đồng, chi phí quản lý 11 tỷ đồng). Bởi vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm 74 tỷ đồng.

TDC còn phải gánh thêm khoản lỗ khác 22 tỷ đồng. Điều này khiến mức lỗ trước thuế quý IV/2022 tăng lên 95 tỷ đồng, lỗ sau thuế 104 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của TDC đạt 2.487 tỷ đồng, tăng 50% so với năm trước. Động lực tăng trưởng đến từ mảng bất động sản, đạt 1.753 tỷ đồng, tăng 61%; kế tiếp là mảng bán thành phẩm, đạt 523 tỷ đồng, tăng 18% và mảng xây dựng, đạt 181 tỷ đồng, tăng 30%. Lợi nhuận sau thuế giảm 68%, đạt 39 tỷ đồng.

Năm 2022, TDC đặt mục tiêu doanh thu 2.890 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 139 tỷ đồng. Như vậy, công ty hoàn thành 86% mục tiêu doanh thu, 28% mục tiêu lợi nhuận.

Ghi nhận tại thời điểm cuối năm 2022, tiền và các khoản tương đương tiền của TDC đạt 196 tỷ đồng. So với khoản lãi chậm thanh toán hơn 16,8 tỷ đồng, tình hình tài chính của TDC có thể nói là vẫn “dư sức” chi trả.

Hải Đường

Theo VietnamFinance