Bình Thuận thu hồi dự án gần 3.000 tỷ đồng của Công ty Sữa Thông Thuận

UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản về việc thu hồi dự án trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi bò sữa, bò thịt công nghệ cao tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình của Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận. Dự án có diện tích 479ha, vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng.

Bình Thuận thu hồi dự án gần 3.000 tỷ đồng của Công ty Sữa Thông Thuận.
Bình Thuận thu hồi dự án gần 3.000 tỷ đồng của Công ty Sữa Thông Thuận.

Theo văn bản, chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản trả lời cho Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận biết, thực hiện việc thu hồi dự án. Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bình Thuận có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Bắc Bình, Sở Tài chính xử lý số tiền mà Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận đã chi trả đền bù cây trái, hoa màu cho công ty.

Dự án trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi bò sữa, bò thịt công nghệ cao tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình của Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 3/4/2017.

Đến nay, đã qua thời gian dài, nhưng chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện thủ tục đất đai để đưa dự án đi vào hoạt động và chưa ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, gây lãng phí về nguồn tài nguyên đất đai. Do đó, dự án trên đủ điều kiện để chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật.

vân Ly

Theo VietnamFinance