Bỏ vốn vào Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, nhà đại gia Lê Trường Kỹ thu được gì?

Theo báo cáo tài chính quý IV/2023 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, doanh nghiệp này có doanh thu đạt 10 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm 2022 là 11 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp ghi nhận ở mức 4 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng.
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này đạt 1,3 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm ngoái là 471 triệu đồng.

Luỹ kế năm 2023, doanh nghiệp này có doanh thu đạt 82 tỷ đồng, giảm 2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế tăng 4 tỷ đồng so với năm 2022, đạt 8,1 tỷ đồng.

Tính đến hết quý IV/2023, Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng có tổng tài sản đạt 53 tỷ đồng, trong đó tài ngắn hạn đạt 32 tỷ đồng và tài sản dài hạn đạt 21 tỷ đồng.

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn trong tài sản ngắn hạn tăng nhanh từ 5,8 tỷ đồng lên 10,8 tỷ đồng. Đây là tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Về cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu vẫn đang chiếm chủ đạo với 43 tỷ đồng và sau đó là nợ phải trả 10 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn là thành phần chính trong cơ cấu nợ của doanh nghiệp này với 9,9 tỷ đồng. 

Theo tìm hiểu, doanh nghiệp này được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước là Công ty Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000288 ngày 24/05/2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp.

Sau đó, doanh nghiệp này được chuyển đổi và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty Cổ phần số 0400465793, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 19/5/2022 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp.

HĐQT của doanh nghiệp này gồm có: Chủ tịch Huỳnh Phước Huyền Vy (chiếm 16,67% tỷ lệ sở hữu); Phó chủ tịch Nguyễn Văn Cần (chiếm 23,81% tỷ lệ sở hữu); ông Lê Trường Kỹ (chiếm 37,06% tỷ lệ sở hữu); ông Hoàng Ngọc Lộc (chiếm 0,52% tỷ lệ sở hữu); ông Lê Anh Long (chiếm 0,50% tỷ lệ sở hữu).

Được biết, ông Lê Trường Kỹ và Chủ tịch Huỳnh Phước Huyền Vy là vợ chồng. Đồng thời, vợ chồng này cũng có liên quan đến một loạt doanh nghiệp xây dựng khác ở Đà Nẵng như: Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital; Công ty cổ phần Bê tông Dufago Chu Lai; Công ty TNHH MTV Rofadi; Công ty TNHH MTV Bê tông; Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng Dinco.

Chân dung vợ chồng đại gia Lê Trường Kỹ nắm giữ loạt DN xây dựng ở Đà Nẵng

Phước Nguyên

Theo VietnamFinance