Bộ Xây dựng đề xuất xây dựng 1,8 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030

Bộ Xây dựng đề xuất giai đoạn năm 2021 – 2025 sẽ hoàn thành 700 nghìn căn nhà ở xã hội (NƠXH) và giai đoạn năm 2025 – 2030 sẽ hoàn thành 1,1 triệu căn NƠXH.

Bộ Xây dựng đề xuất xây dựng 1,8 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 (Ảnh minh họa).
Bộ Xây dựng đề xuất xây dựng 1,8 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 (Ảnh minh họa).

Xây 1,8 triệu căn NƠXH đến năm 2030

Cụ thể, Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng phê duyệt Đề án xây dựng hơn 1,8 triệu căn nhà ở xã hội (NƠXH) cho người thu nhập thấp (TNT), công nhân làm việc tại các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất trong giai đoạn 2021 – 2030.

Trước đó, tại Hội nghị trực tuyến thúc đẩy phát triển NƠXH cho công nhân, người TNT do Chính phủ tổ chức hồi đầu tháng 8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước trên cơ sở báo cáo của các địa phương lập đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn NƠXH cho người TNT, công nhân KCN trong giai đoạn 2021 – 2030.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện dự thảo Đề án. Đề án gồm 7 phần chính, với đầy đủ các nội dung: Đánh giá thực trạng về cơ chế chính sách và kết quả phát triển NƠXH; Nêu rõ một số tồn tại vướng mắc trong quá trình thực hiện; Xác định nhu cầu về NƠXH dành cho người TNT và công nhân KCN; Kinh nghiệm quốc tế trong phát triển NƠXH; Quan điểm, mục tiêu, giải pháp, đồng thời làm rõ vai trò trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan và các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án…

Theo Bộ Xây dựng, đến nay đã có 40 địa phương gửi báo cáo về Bộ. Tổng hợp báo cáo và nghiên cứu các Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của các địa phương đã được phê duyệt, cho thấy: Nhu cầu về NƠXH dành cho người TNT, công nhân KCN của các địa phương giai đoạn 2021 – 2030 vào khoảng 2,6 triệu căn và mục tiêu đề ra của các địa phương cho giai đoạn này là hoàn thành khoảng 1,8 triệu căn hộ.

Trên cơ sở đó, Đề án đặt mục tiêu: Từ năm 2021 – 2025 sẽ hoàn thành 700 nghìn căn NƠXH, đáp ứng khoảng 54% nhu cầu; Từ năm 2025 – 2030 sẽ hoàn thành 1,1 triệu căn NƠXH, đáp ứng khoảng 85% nhu cầu nhà ở của công nhân, người TNT sống ở các đô thị. Việc phát triển NƠXH những năm tới sẽ tập trung tại các đô thị lớn, các trung tâm công nghiệp trên cả nước.

Nhiều vấn đề được đặt ra

Để xây thêm khoảng 1,8 triệu căn NƠXH trong những năm tới, Bộ Xây dựng đề xuất với Thủ tướng nghiên cứu sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Thuế… trong đó tập trung sửa đổi các cơ chế chính sách cho nhóm người TNT, quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện thụ hưởng chính sách; Tách riêng chính sách nhà lưu trú công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang khi sửa Luật Nhà ở để có cơ chế khuyến khích phát triển.

Bộ Xây dựng đề xuất Thủ tướng chỉ đạo các địa phương lập quy hoạch, dành quỹ đất cho phát triển NƠXH, tạo thuận lợi trong chọn chủ đầu tư dự án, hoàn thiện các cơ chế ưu đãi của Nhà nước.

Về nguồn vốn thực hiện đề án, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung đề án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và 2025-2030.

Còn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030 để thực hiện chính sách nhà ở xã hội.

Ngoài ra, Bộ kiến nghị giao Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội trình Thủ tướng quyết định phương án bảo lãnh phát hành trái phiếu của Ngân hàng Chính sách xã hội để huy động vốn cho cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cũng cần đẩy mạnh việc xây dựng các thiết chế công đoàn gồm nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, y tế, giáo dục, các công trình văn hóa thể thao tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành xây dựng khoảng 50 thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước.

Một giải pháp nữa theo Bộ Xây dựng, đó là cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn, trong đó có việc thực hiện bố trí quỹ đất nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị.

An Nhiên (t/h)

Theo Chất lượng và Cuộc sống