Các quỹ ETF sắp bán ra hàng triệu cổ phiếu STB, HDB, HPG, HSG, DXG

Trong kỳ tái cơ cấu tới, các quỹ ETF có thể bán ra tới 9,4 triệu cổ phiếu STB; 9,3 triệu cổ phiếu HDB; 7,8 triệu cổ phiếu HPG; 5,6 triệu cổ phiếu HSG; 2,5 triệu cổ phiếu DXG. Ở chiều ngược lại, các quỹ có thể mua vào 4,4 triệu cổ phiếu HAG; 3,2 triệu cổ phiếu DGC; 2,5 triệu cổ phiếu VHM; 2,1 triệu cổ phiếu SSB; 2 triệu cổ phiếu VND.

Các quỹ ETF có thể sắp bán ra hàng triệu cổ phiếu STB, HDB, HPG, HSG, DXG
Các quỹ ETF có thể sắp bán ra hàng triệu cổ phiếu STB, HDB, HPG, HSG, DXG

FTSE Russell và MVIS đã công bố kết quả danh mục các chỉ số mới. Danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 19/9, do đó các quỹ ETF liên quan sẽ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày thứ 6 (16/9) tới đây.

Cụ thể, FTSE Vietnam Index loại KDH, SBT và không thêm cổ phiếu nào. Theo ước tính của Công ty Chứng khoán SSI, quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF ước tính sẽ bán khoảng 3,5 triệu cổ phiếu KDH và 3 triệu cổ phiếu SBT.

Đối với FTSE Vietnam All-share Index, rổ chỉ số đã thêm CTR, VGC và loại HT1. Tuy nhiên, hiện tại không có ETF nào trực tiếp sử dụng chỉ số này nên các thay đổi này không ảnh hưởng tới các cổ phiếu.

Với MVIS Vietnam Index, HAG được thêm mới trong kỳ này, còn APH và CEO sẽ bị loại khỏi chỉ số. 

Danh mục MVIS Vietnam Index sẽ bao gồm 58 cổ phiếu, trong đó có 44 cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam và 14 cổ phiếu nước ngoài có liên quan. Quỹ VanEck Vectors Vietnam trực tiếp sử dụng chỉ số trên, đang có tổng giá trị tài sản 371 triệu USD.

Trong khi đó, liên quan đến chỉ số FTSE Vietnam 30 Index, Fubon FTSE Vietnam ETF sử dụng chỉ số này hiện là quỹ ETF lớn thứ 2 trên thị trường Việt Nam với tài sản 13.900 tỷ đồng. Do chỉ số FTSE Vietnam 30 Index không công bố thay đổi và chi tiết danh mục, SSI ước tính tỷ trọng danh mục với giả định thêm vào DGC, SSB và loại ra HSG, HDB.

Tổng hợp thay đổi của các quỹ theo ước tính của SSI
Tổng hợp thay đổi của các quỹ theo ước tính của SSI

Tổng hợp các thay đổi, trong kỳ tái cơ cấu tới, SSI ước tính các quỹ ETF sẽ bán ra tới 9,4 triệu cổ phiếu STB; 9,3 triệu cổ phiếu HDB; 7,8 triệu cổ phiếu HPG; 5,6 triệu cổ phiếu HSG; 2,5 triệu cổ phiếu DXG. Một số cổ phiếu có thể bị bán ra hơn 1 triệu cổ phiếu bao gồm VCG, APH, CEO, VJC, KBC và SHS.

Ở chiều ngược lại, các quỹ ETF có thể mua vào 4,4 triệu cổ phiếu HAG; 3,2 triệu cổ phiếu DGC; 2,5 triệu cổ phiếu VHM; 2,1 triệu cổ phiếu SSB; 2 triệu cổ phiếu VND. Các cổ phiếu có thể được mua vào hơn 1 triệu đơn vị có thể kể đến SSI, VRE, SHB, POW và VCB.

Thanh Long

Theo VietnamFinance