Cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng: Bộ GTVT hỏi rõ

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn rà soát thuyết minh cụ thể, đầy đủ hơn về lợi thế của việc đầu tư dự án theo phương thức PPP

Bộ GTVT vừa có công văn gửi Bộ KH-ĐT góp ý kiến về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc dự án PPP đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Bộ Giao thông lưu ý cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng vay vốn tín dụng lớn. Ảnh minh họa  
Bộ Giao thông lưu ý cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng vay vốn tín dụng lớn. Ảnh minh họa  
 

Theo đó, Bộ GTVT thể hiện quan điểm thống nhất với UBND tỉnh Lạng Sơn về sự cần thiết phải sớm đầu tư, hoàn thành, đưa đoạn tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng vào vận hành khai thác.

Tuy vậy, Bộ GTVT cho rằng, hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án do UBND tỉnh Lạng Sơn trình duyệt có phân tích ưu thế của việc triển khai dự án theo phương thức PPP so với các hình thức đầu khác, nhưng nội dung phân tích còn chung chung, chưa gắn trực tiếp với dự án.

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn rà soát thuyết minh cụ thể, đầy đủ hơn về lợi thế của việc đầu tư dự án theo phương thức PPP so với các hình thức đầu tư khác trên các phương diện như khả năng thu hút vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý của khu vực tư nhân, khả năng phân bổ rủi ro giữa các bên và một số nội dung khác theo quy định.

Bộ GTVT cũng cho rằng, báo cáo chưa làm rõ được sự phù hợp của dự án với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.

Theo đó, Bộ GTVT đề nghị bổ sung thuyết minh về sự phù hợp của Dự án với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 đã được thông qua.

Cũng theo Bộ GTVT, việc đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng trong giai đoạn 2020-2030 là phù hợp, tuy nhiên Hồ sơ trình duyệt, Dự án phân kỳ giai đoạn 1 với quy mô 4 làn xe chưa đáp ứng Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thuộc quy hoạch ngành kết cấu hạ tầng quốc gia được lập và đã được Hội đồng thẩm định quy hoạch thông qua, đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn nghiên cứu các phương án mở rộng Dự án đám bảo quy hoạch được duyệt.

Bộ GTVT cho rằng, tại hồ sơ trình duyệt, dự án dự kiến phân kỳ giai đoạn 1 với quy mô 4 làn xe là chưa đáp ứng Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thuộc quy hoạch ngành kết cấu hạ tầng quốc gia được lập và đã được Hội đồng thẩm định quy hoạch thông qua, đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Do vậy, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn nghiên cứu các phương án mở rộng dự án đảm bảo quy hoạch được duyệt.

Dự án cũng được đánh giá là có hiệu quả kinh tế - xã hội, hiệu quả đầu tư và mang lại khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tư.

Liên quan đến cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu theo quy định tại Luật PPP, Bộ GTVT cho biết, hồ sơ trình có đề xuất áp dụng cơ chế chia sẻ tăng giảm doanh thu theo quy định tại Luật PPP, song chưa xây dựng cụ thể phương án áp dụng. Vì vậy, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn nghiên cứu, bổ sung phương án cụ thể, để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng.

Khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho dự án cũng được Bộ GTVT đề cập. Theo Bộ GTVT, dự án đường cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng có nhu cầu vốn vay lớn, dài hạn (khoảng 3.300 tỷ đồng), trong khi nguồn vốn của các tổ chức tín dụng trong nước chủ yếu là ngắn hạn.

Trong thời gian qua, việc cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng đối với các dự án BOT giao thông gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, trong quá trình triển khai thực hiện, UBND tỉnh Lạng Sơn cần rà soát, tính toán, xây dựng các phương án đa dạng hóa các nguồn vốn huy động đầu tư dự án, giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn vay tín dụng.

Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn theo phương thức PPP được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi vào năm 2018 với quy mô phân kỳ giai đoạn 1 gồm 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m, tổng mức đầu tư khoảng 5.675 tỷ đồng (không có hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước).

Do trong quá trình triển khai thực hiện, để phù hợp với điều kiện thực tế, nguồn lực đầu tư cũng như đảm bảo hiệu quả đầu tư, vào tháng 5/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có tờ trình số 66 kiến nghị Thủ tướng cho phép điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi bự án.

Theo đó, UBND tỉnh Lạng Sơn đề xuất thay đổi quy mô và phương án đầu tư dự án.

Cụ thể, dự án sẽ đầu tư phân kỳ giai đoạn 1: đoạn Km1+800 (cửa khẩu Hữu Nghị) - Km17+420 (nút giao với QL4B TP Lạng Sơn), quy mô 2 làn xe, chiều rộng nền đường 22 m, chiều rộng mặt đường 12,5 m; đoạn Km17+420 (nút giao với QL14B TP Lạng Sơn) - Km44+749 (huyện Chi Lăng) có quy mô 4 làn xe, chiều rộng nền đường 22 m, chiều rộng mặt đường 16 m.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 7.609 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước tham gia 3.500 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 2.500 tỷ đồng, ngân sách địa phương 1.000 tỷ đồng), vốn nhà đầu tư 4.109 tỷ đồng.

Thái An

Theo Đất Việt