CEO FLC Bùi Hải Huyền cùng 2 nữ tướng khác xin từ nhiệm

Bà Bùi Hải Huyền xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT, kiêm tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Ngày 27/2, FLC cho biết vừa nhận được đơn từ nhiệm chức vụ của các bà: Bùi Hải Huyền, Đàm Ngọc Bích và bà Lê Thị Trúc Quỳnh.

Cụ thể, FLC cho biết đã nhận đơn đề nghị thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT, kiêm tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật công ty của bà Bùi Hải Huyền; đơn đề nghị thôi giữ chức vụ phó tổng giám đốc thường trực của bà Đàm Ngọc Bích và đơn đề nghị thôi giữ chức vụ phó tổng giám đốc của bà Lê Thị Trúc Quỳnh.

Bà Bùi Hải Huyền sinh năm 1976, có trình độ cử nhân kinh tế. Bà Huyền được bầu làm thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HAI) từ ngày 21/4/2018 và được bầu làm chủ tịch HĐQT công ty này vào tháng 10/2018.

Tới ngày tháng 4/2021, ông Nguyễn Đức Công được HĐQT HAI bổ nhiệm để thay thế vị trí này của bà Huyền. Đồng thời, bà Huyền được miễn nhiệm và tiếp tục giữ vị trí thành viên HĐQT HAI từ đó đến nay.

Đến tháng 1/2022, bà Huyền đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I vì lý do cá nhân.

Ngoài chức vụ tại HAI, bà Huyền cũng đang là Phó chủ tịch HĐQT thường trực kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Bà Bùi Hải Huyền từng đảm nhiệm chức Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC từ tháng 12/2015 cho tới ngày 19/3/2020, bà Huyền được bổ nhiệm vào chức vụ Tổng giám đốc thay Phó chủ tịch HĐQT thời điểm đó là bà Hương Trần Kiều Dung. Sau đó, ngày 2/7/2022, bà Huyền được bầu vào vị Phó chủ tịch HĐQT thường trực FLC.

Còn bà Đàm Ngọc Bích sinh năm 1977, làm phó tổng giám đốc FLC từ năm 2015, phụ trách lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Bà Lê Thị Trúc Quỳnh giữ chức phó tổng giám đốc từ năm 2020, phụ trách về hoạt động khách hàng chiến lược cho FLC và sau đó là mảng tài chính.

Cổ phiếu FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC bị chuyển từ HoSE sang UpCOM kể từ ngày 22/2. Trước đó, vào ngày 14/2, HoSE đã ra quyết định hủy niêm yết đối với gần 710 triệu cổ phiếu FLC từ ngày 20/2.

Chí Bình

Theo VietnamFinance